Anders malmstenMedlemsnyheter

Utbildningar i palliativ vård hösten 2019

Smärtlindring vid palliativ vård. Undersköterskans roll i palliativ vård. Det är exempel på Betaniastiftelsens utbildningsdagar för personal inom vård och omsorg under hösten 2019. De fem olika utbildningarna arrangeras på ett flertal platser i landet.

Betaniastiftelsen arrangerar fem utbildningsdagar inom palliativ vård till hösten.
Foto: Yanan Li/Svenskt Demenscentrum

Betaniastiftelsen samverkar också med Bräcke diakoni för att ta fram en modell för utbildning av palliativa ombud och certifiering utifrån Betaniastiftelsens webbutbildning Palliation ABC.

Läs mer här eller på Betaniastiftelsens hemsida

Senast uppdaterad 2019-05-22

Fler nyheter från Famna