Anders malmstenMedlemsnyheter

Utbildningar i samverkan med Svenska Vård

Famna samarbetar med Svenska Vård för att löpande kunna anordna utbildningar av intresse för alla medlemmar. Finns det behov av någon särskild utbildning som inte erbjuds i dag, mejla gärna till victoria.engman@famna.org Vi välkomnar alla förslag.

En av vårens mest populära är heldagsutbildningen om IVO:s nya regler och krav för tillståndsgivning. Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar 21 maj i Göteborg. Nästa tillfälle i Stockholm äger rum 8 oktober.

En annan populär utbildning är Offentlig upphandling för anbudsgivare, som syftar till att ge en grundläggande förståelse för upphandlingsregelverket och dess innehåll. Nästa tillfälle äger rum i Stockholm 22 maj

Läs mer om hela utbudet här.

Senast uppdaterad 2019-04-11

Fler nyheter från Famna