Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Utbildningar till rabatterat pris för Famnas medlemmar

Nu kan medlemmar i Famna delta i rabatterade utbildningar som genomförs i samarbete med Svenska Vård.
Utöver ökad kunskap ger utbildningarna även möjlighet till nätverkande och dialog med aktörer som brottas med liknande utmaningar. Utbildningstillfällena är även en plats för samtal med deltagare från både offentlig, fristående/privat och idéburen sektor.
I utbildningsprogrammet erbjuds bland annat heldagsutbildning i offentlig upphandling för anbudsgivare och heldagsutbildning om GDPR med inriktning mot vård och omsorg.

Mer information och anmälan på länk här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna