Anders malmstenAktuellt

Utredning för mer jämlik vård klar

Den omfattande utredningen Styrning för en mer jämlik vård lämnade sitt slutresultat till socialminister Lena Hallengren den 1 oktober. I en DN Debatt-artikel samma dag sammanfattades betänkandet av den särskilde utredaren Göran Stiernstedt så här:

”Primärvårdens organisation har stora brister. Vi vill att patienten knyts närmre den valda vårdcentralen med en rättsligt reglerad listning. Och att ha separata system för digitala kontakter och annan vård är inte långsiktigt hållbart, nätläkarnas verksamhet måste därför integreras i ett reformerat vårdval.”

– Utredningens syfte har varit att se över och säkerställa möjligheterna för en jämlik vård i hela landet, för dem med de största behoven. Det är en viktig utredning som regeringen nu remitterar för att se hur vi ska gå vidare, sa socialminister Lena Hallengren när slutbetänkandet lämnades över.

Famna ser fram emot att delge regeringen sina synpunkter i samband med remissförfarandet. Jan-Åke Zetterström, sjukhuschef på Famnamedlemmen Ersta diakoni, har varit en av utredningens experter.

Regeringens pressmeddelande

Stiernstedts artikel på DN-debatt

Bakgrundsartikel på Famna.org

Senast uppdaterad 2019-11-14

Fler nyheter från Famna