Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Utredning om ”Ökad insyn i välfärden” och Famnas remissvar

Famna skriver vidare i remissvaret:
”En annan väg framåt i frågan om insyn måste utarbetas för civilsamhällets organisationer i välfärden.
Arbetet bör överlämnas till civilsamhällets organisationer och antingen genomföras i samråd med regeringen, förslagsvis i en så kallad sakrådsprocess som regeringen har beslutat om som arbetsmetod i regeringskansliet, eller helt och hållet skapas självständigt av civilsamhällets organisationer.
Resultatet bör kunna bli en frivillig civilsamhälleskod för öppenhet och transparens. När en sådan kod är på plats kan kommuner och landsting välja att i upphandlingsunderlag ställa frågan om de aktörer som lämnar anbud är anslutna till den frivilliga koden. Det kan bli ett argument för att delta i arbetet.”

Famnas svar tar bland annat också upp:
”Transparens och öppenhet – kännetecken för idéburen sektor
Idéburen sektor i välfärden har inga företagshemligheter att skydda. Tvärtom verkar många organisationer uttryckligen för att sprida sina metoder, idéer eller innovationer. Eftersom drivkraften i verksamheten är att möta behov är det principiellt positivt när idéer sprids till andra, enskilda eller offentliga verksamheter. Utredningens avsikt och ambition att skapa möjlighet för medborgare att få information om och kunna granska också idéburna välfärdsutövare välkomnas av Famna.

Meddelarskydd – en levande beståndsdel i idéburen sektor
Famna beslutade 2011 att meddelarskydd ska gälla för föreningens medlemsorganisationer. För Famna är det alltså självklart att tillstyrka utredningens förslag om meddelarskydd.”

Läs Famnas hela remissvar på utredningen ”Ökad insyn i välfärden” på länk här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna