Anders malmstenOkategoriserade

Utredning om utsatta EU-migranter väcker debatt

 

När regeringens nationella samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare, Martin Valfridsson, presenterade slutsatserna i utredningen om EU-migranter var det många som höjde på ögonbrynen.

Att till exempel inte erbjuda utsatta barn skolgång, att inte erbjuda alternativa boenden eller boplatser, eller att från statligt håll rekommendera människor att inte ge pengar till behövande, anses uppseendeväckande.

– Det är en besvikelse att vi nu ser ett förslag som innebär att klockan vrids tillbaka. Alla barn, oavsett status, ska ha samma rättigheter, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen, i ett pressmeddelande.

Sveriges Stadsmissioner skriver i en gemensam artikel i Dagens Samhälle:

”De senaste åren har ett parallellt skuggsamhälle växt fram vid sidan om välfärdssamhället. Ett samhälle dit allt fler människor förpassas att leva ett liv i djup fattigdom.
Många som lever i parallellsamhället är EU-medborgare som lever i utsatthet. De har ofta inte någon annan utväg att försörja sig än genom tiggeri, eller skaffa tak över huvudet genom provisoriska bostäder utomhus. Sveriges Stadsmissioner har länge sett med oro på denna utveckling och vad det på sikt kan få för konsekvenser för samhället.
Vi inser att problembilden är komplex och kommer att kräva lösningar på många fronter över lång tid. Inte minst måste de länder EU-medborgarna kommer ifrån göra mycket mer för att erbjuda bättre förutsättningar för utbildning, arbete och social trygghet.”

Stadsmissionerna påpekar att mycket av ansvaret hamnat på civilsamhällets organisationer, bland andra Crossroads som drivs av Stadsmissionerna som ger stöd och råd till EU-medborgare, och fortsätter:

”Ett första steg är att leva upp till Barnkonventionens krav på att alla barn ska ha rätt till utbildning och vård. I dag har inte alla barn denna rätt.
Likaså måste den boendemisär många EU-medborgare lever i mötas av ett ökat engagemang från kommuner att erbjuda värdiga bostäder. Inga människor i extrem fattigdom ska kunna avhysas från boplatser utan att alternativa boenden kan erbjudas.
I dag finns stora skillnader gällande hur våra myndigheter bemöter EU-medborgare och ger dem stöd. En EU-medborgare med ett visst behov kan därmed få hjälp i en kommun och nekas hjälp i en annan med hänvisning till samma lagar och regler.
Att regeringens samordnare Martin Valfridsson i sin rapport pekar på vikten att tillämpa lagar och regler enhetligt är därför välkommet om än otillräckligt då dessa inte ger alla människor rätten att skapa ett gott liv på samma villkor.”

Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, och nu ordförande i kommissionen mot antiziganism, är kritisk till den typen av statliga pekpinnar.

Han menar att det är olyckligt att Valfridsson presenterar det som ett antingen eller att ge till organisationer eller direkt till utsatta.

– Jag anser att det inte är myndigheternas uppgift att dela ut pekpinnar om hur allmänheten ska fördela sina pengar, säger han till Sydsvenskan och fortsätter:

– Detta bygger på en missuppfattning, för det är faktiskt så att när man ger till dem som sitter och tigger så är det ett ganska effektivt bistånd. Ungefär som när flyktingar skickar pengar till sina hemländer.

Birthe Wallin på Stadsmissionen i Skåne säger i samma artikel:

– Jag tycker att rapporten andas en ytlighet. Naturligtvis kan man säga att ju mindre pengar man ger i pappersmuggarna, ju mindre attraktivt blir det att tigga. Men jag skulle önska att vi i högre utsträckning försökte vara en del i lösningen. Det är tråkigt att utredaren är mer fokuserad på att eliminera det ytliga problemet än att ta ett rejält omtag kring lösningar.

– Jag säger inte att det finns lätta lösningar, detta är en svår och djup problematik med långa traditioner i Europa och ingenting blir bättre av att fortsätta i samma spår som tidigare.

Räddningsmissionen är en annan organisation som riktat skarp kritik mot Valfridssons slutsats att avråda människor att ge.

– Det har tvärtom visat sig vara en mycket effektivt fattigdomsbekämpning, säger Ulrika Falk från Räddningsmissionen till GP.

 

Senast uppdaterad 2016-02-04

Fler nyheter från Famna