Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Utvecklingskraft och Patientsäkerhet

Utvecklingskraft (7-8 sept) är en konferens där förbättringsarbeten från hela Sverige presenteras och sprids.
Konferensen vänder sig till personal som arbetar inom omsorg, hälso- och sjukvård samt tandvård.

utvkraft16_ljwebb
Utvecklingskraft är en nationell mötesplats där deltagarna kan ta del av och sprida goda exempel på förbättringsarbete.

Temat för 2016 är Bättre liv och välfärd för alla.

I vad som kallas Lärandelab tas teman upp som angår breda grupper av verksamma i vård och omsorg. Exempel på teman är allmänna hälsofrågor för såväl friska som sjuka, över stödsystem, till metoder för förbättring.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen (21-22 sept) blandar strategiska seminarier och praktiska idéer, och är Sveriges största och mest uppskattade konferens inom området.

Här presenteras nya idéer, handfasta arbetssätt, fakta om metoder och åtgärder från över 100 svenska föreläsare från landsting, kommun, industri och akademi.  Konferensen lyfter fram framgångsfaktorer för att till exempel minska infektioner, trycksår och läkemedelsfel.

En nyhet är att Patientsäkerhetskonferensen har ett ”Vårdskadetorg” där deltagare lätt kan hitta idéer, metoder och verktyg för att förebygga de vanligaste vårdskadorna.

Första dagen kretsar bland annat kring personcentrerat arbetssätt, bemötande och vilken betydelse ledningens engagemang har i patientsäkerhetsarbetet.

Andra dagens seminarier fokuserar ännu mer på nya arbetssätt, framtida kompetensbehov och kompetensförsörjning.

I år ges mer utrymme för dialog, lärande, inspiration och samtal mellan personer från olika håll i landet, olika arbetsplatser och organisationer. Många diskussioner kommer kretsa kring att arbeta systematiskt, och att mäta och utvärdera insatser.

Logga_NKP_2016_utan_RGB

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna