Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Utvecklingskraft

Andra inslag i workshops och seminarier handlar om innovationer, att kommunicera med barn, att möta invånarens behov med digitala tjänster, lärmodeller, att minska väntetider, coaching, möte över generationsgränser, självhjälpsgrupper, befattningsutveckling osv – programmet är späckat och kan studeras på länk här.

Truls Neubeck som är kvalitetsansvarig på Famna ska prata om utvecklingsprocesser som kopplar ihop kunskaper både hos personal och brukare. Ett exempel på detta handlar om att skapa jämlikare förutsättningar i utvecklingsprocessen genom en förstärkt roll för de som har behov av vård och omsorg, dvs. brukarna, och länka deras erfarenhet med kunskapen hos personalen som finns.

Truls Neubeck kommer ge exempel från utvecklingsarbete inom psykiatri och arbete mot psykisk ohälsa, och han medverkar i två seminarier. Det ena seminariet handlar om normer och värderingars inverkan på sjukvårdskvalitet, det andra handlar om att leda kvalitetsarbete med brukarmedverkan som en viktig resurs.

– Det ska bli riktigt roligt, säger Truls, för det är viktiga frågor om förutsättningarna att skapa kvalitet för morgondagens vård och omsorg, och att samla resurserna som finns hos både personal och brukare.

– Alla ska med, dessutom de som berörs, säger han med ett leende.

Truls Neubeck medverkar den 7 september på temat ”Vi ser vad vi ser, därför kan det bli som det blir – om normers inverkan på hälso- och sjukvårdens kvalitet”, och den 8 september under rubriken ”Alla ska med – att leda kvalitetsutveckling med brukarmedverkan som en viktig resurs”.

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna