Anders malmstenAlla nyheter, Medlemsnyheter

Utvecklingsmedel till kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbete med våldsutsatta kvinnor och barn

“Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som har blivit utsatta för våld

Regeringen beslutar att Socialstyrelsen under 2015 får i uppdrag att fördela utvecklingsmedel och att tillsammans med länsstyrelserna ge nationellt och regionalt kompetensstöd med syfte att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som har blivit utsatta för våld eller som har bevittnat våld samt våldsutövare. Uppdraget ska genomföras i samråd med länsstyrelserna. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2016.”

Läs hela regeringsbeslutet här

Senast uppdaterad 2015-01-13

Fler nyheter från Famna