Vad vi gör Historia Styrelse Prioriterade frågor Kontakt Stadgar Fremia

Famna bedriver påverkansarbete

Famnas påverkansarbete riktas till offentliga beslutsfattare på nationell nivå dvs riksdag och regering, men också mot andra viktiga aktörer inom offentlig sektor och näringsliv. Famna arbetar tätt tillsammans med medlemmar och uppvaktar relevanta makthavare.

Påverkansarbetet har som syfte att synliggöra idéburna aktörers roll, särart och potential för att på så sätt bidra till förbättrade förutsättningar i den offentligt finansierade välfärden. Famna adresserar också behov som ligger utanför den offentligt finansierade välfärden, i verksamheter som finansieras med gåvomedel för att möta akuta behov riktade till människor i akut utsatthet. Vi vill att lösningar som möter reella behov hos människor ska finansernas offentligt.

 

Famnas roll är att vara:

– den främsta experten på idéburen välfärd

– den självklara synliggöraren 

– den samlande kraften för sektorn

 

Famnas historia

Den 27 april 2004 bildades Famna som ett svar på behovet att gemensamt verka för den idéburna välfärdssektorns intressen. Det tidiga 2000-talet med politiska ambitioner om “den goda välfärdsmixen” parallellt med viljan att reglera sektorn hade väckt oro bland de idéburna aktörerna. Statliga utredningar och uttalande från myndigheter ansåg man skulle stjälpa sektorn, istället för att hjälpa den. 

I april 2004 samlades därför ca 30-40 idéburna välfärdsaktörer inom vård och social omsorg och bildade riksorganisationen Famna med syftet att tillsammans bedriva gemensamt och strukturerat påverkansarbete mot offentliga beslutsfattare.

Sedan dess har uppdraget breddats och medlemsantalet ökat. Idag bedriver medlemmar i Famna samtliga välfärdstjänster.

År 2024 fyller vi 20 år som förening. Detta ska självfallet firas!

Styrelse

Stefan Nilsson

Direktor, Ersta diakoni

Amir Daneshpip

Advokat, Reutermans advokatbyrå

Emma Simonsson Vento

Utvecklingsstrateg, Räddningsmissionen

Erik Andersson

Driftchef, Bräcke diakoni

Jonas Wihstrand

Generalsekreterare, Sveriges Stadsmissioner.

Mats Pertoft

Nilla Helgesson

Direktor, Skyddsvärnet anno 1910

Roger Klinth

Rektor/VD, Marie Cederschiöld högskola

Ulrika Wickman

Avdelningschef, Hälsa och Vård Rödakorset

Sanna Detlefsen

Sanna Detlefsen

Direktor/VD Östergötlands Stadsmission

Prioriterade frågor

Här kommer du inom kort kunna ta del av Famnas prioriterade frågor inom påverkansarbetet. 

Kontakt

Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd

Postadress: Box 17011, 104 62 Stockholm

Besöksadress: Krukmakargatan 21

Emma Henriksson

Generalsekreterare

Klara Rapp

Ställföreträdande generalsekreterare

Aleksandra Wasso Hägglund

Sakkunnig idéburen välfärd och projektägare

Victoria Engman Broadley

Sakkunnig idéburen välfärd

Ahmed Ali

Projektledare medlemsservice tillväxt och utveckling

073-333 79 84ahmed.ali@famna.org

Lena Blomén

Ekonom

Jakob Ärnlöv

Utredare

Anisa Gunica

Koordinator

Shanga Amin

Projektledare, Studie- och yrkesvägledare, SIV & ULV

Christine Funck Ritshoff

Samordnare, Studie- och yrkesvägledare, SIV

Elin Björkman

Projektledare, Nya samverkansstrukturer för hållbar arbetsmarknad

Famnas stadgar

Här finns Famnas stadgar.

Samverkan för att stärka sektorn

Famna är sedan hösten 2023 en associerad förening till arbetsgivarorganisationen Fremia. Syftet med samverkan är att dra nytta av varandras olikheter och styrkor för att tillsammans bli en samlande kraft för den idéburna välfärden. Visionen är en starkare kraft som arbetar för ett medmänskligare samhälle, där alla individer får leva ett värdigt liv, med en jämlik välfärd och stark demokrati.

Famna är fortsatt en självständig organisation med en styrelse där årsstämman är det högst beslutande organet. Famna är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation. 

 

 

Några av våra medlemmar