Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Vad skapar kvalitet, vad motiverar personal i vård och omsorg?

 

Ekonomiska modeller med finansiella incitament har dominerat som styrning av välfärden. De vanligaste ledningssystemen, menar rapporten ”Motivation och finansiella incitament”, fokuserar på materiell, oftast monetär belöning för att motivera, leda och styra personal och arbetsinsatser. Ett exempel är Pay-for-performance (resultatbaserad styrning).

Rapporten konstaterar att inom vård och omsorg ökar användningen av ekonomiska drivkrafter, utan att det har förts en egentlig diskussion. Det saknas debatt och analys om vilka konsekvenser som uppstår när olika ersättningssystem möter professionell etik och arbetsuppgifter, och vad som händer med anställdas motivation, hälsa och med arbetsmiljön.

Motivation och finansiella incitament, rapport januari 2016

Motivation och finansiella incitament, rapport januari 2016

 

Samtidigt har det blivit hög personalomsättning och svårigheter att bemanna vissa delar av vård och omsorg. Vilka är egentligen konsekvenserna, vilka lärdomar kan dras, och finns det fler modeller?

Rapporten kan laddas ner här.

 

Monica Andersson Bäck

Monica Andersson Bäck

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna