Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Valdebatt i Väst-Sverige

I valdebatten deltog bland andra Ann-Sofie Hermansson (bilden), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, som menade att Sveriges inställning till LOU har varit alltför rigid.

(LOU – Lagen om Offentlig Upphandling, som har kritiserats för många saker, bland annat att Sveriges tolkning av lagen i alltför liten utsträckning tar hänsyn till kvalitet och till mervärden som idéburna tillför välfärden.)

En länk till Bräcke diakonis text och fler bilder från paneldebatten finns här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna