Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg, Okategoriserade

Välfärdsutredningen öppnar för särskilt regelverk

Famna har i åratal kämpat för att den idéburna sektorn ska synliggöras i offentlig statistik. Vi är därför glada att välfärdsutredningen idag föreslår att statistiken över välfärdssektorn delas upp så att idéburna aktörer redovisas särskilt. Hittills har det bara funnits ”offentligt” och ”privat” i statistiken och det är positivt  om vi framöver inte klumpas ihop med stora kommersiella aktörer.

En uppdelning i statistiken möjliggör bättre regelverk för icke vinstdrivande verksamheter. Medborgarna uppskattar och vill ha verklig valfrihet vilket kräver en mångfald av utövare. Men tillväxten hos idéburen sektor har inte varit tillräckligt stark de senaste decennierna. Famna välkomnar därför att utredningen öppnar för regelverk där särarten kan lyftas fram.

Jag hittar tyvärr dock inte något skarpt förslag på undantag i utredningen. Famna får uppenbarligen jobba vidare för att övertyga om att vinstbegränsningen inte ska omfatta de idéburna, ickevinstutdelande, ickevinstdrivande välfärdsverksamheterna!

Men vi uppskattar utredningens bedömning att det bör ”skapas ett rättssäkert system för att identifiera idéburna aktörer” och att ”en sådan definition bör ligga till grund för särskilda regler i syfte att underlätta för idéburna aktörer som vill bedriva välfärdsverksamhet”.

Slutbetänkandet innehåller också resonemang om kvalitet och kvalitetsmätningar. Det är bra att Reepalu inte slår fast vilka nyckeltal som ska användas och inte heller försöker reglera t ex bemanning. Men det innebär inte att man alls inte ska genomföra mätningar. För Famnas medlemmar är nyckelorden snarare att arbeta med ständiga förbättringar, dvs att inta ett förhållningssätt och organisera för förändring.

För idéburen sektor har individen alltid varit i centrum. Därtill behövs ett bemötande som möjliggör att individen är med och ”samskapar”, är en del av teamet (co-production i engelskspråkig forskning). Med den människosynen och det bemötandet skapas de bästa resultaten. Famna arbetar för att alla medlemmar ska ligga i framkant också där.

 

Senast uppdaterad 2017-05-09

Fler nyheter från Famna