Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Välfärdsutredningen: valfriheten ifrågasätts

Välfärdsutredaren Ilmar Reepalu  (t v ) och utredningens huvudsekreteraren Johan Höök.

Välfärdsutredaren Ilmar Reepalu (t v ) och utredningens huvudsekreteraren Johan Höök.

 

Utredaren har i sina direktiv bl.a. att föreslå hur reglerna kan ändras så att landstingen inte ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården, dvs. om LOV bör avskaffas.

Famnas ståndpunkt är tvärtom att det är bra för medborgarna och för utförarna att detta obligatorium finns. Utan krav på vårdvalssystem kommer långsiktigheten att gå förlorad. Förutsättningar att bedriva vård och omsorg kommer att variera både mellan mandatperioderna och över landet. LOV bidrar till en viktig kvalitetskonkurrens och möjliggör för många av våra medlemmar att vara med och erbjuda god vård. Den möjligheten ger inte offentlig upphandling enligt LOU, som är det huvudsakliga alternativet till LOV.

Famna fick medhåll från bl.a. Läkarförbundets representant som underströk att ett avskaffande av obligatoriet skapar instabila förutsättningar vilket i sin tur leder till uteblivna investeringar och svag utveckling av primärvården.

Ett eventuellt avskaffande av LOV-obligatoriet ska presenteras i ett eget delbetänkande redan i november. Famna fortsätter påverkansarbetet och har goda kontakter med utredningens kansli. Men det var illavarslande att utredaren redan nu tycks ha bestämt sig för en argumentation mot LOV som obligatorium. Referensgruppen träffas nästa gång i december.

 

Ulrika Stuart Hamilton

Generalsekreterare

 

 

(publicerad 150914, smärre korrigering 150914)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna