Anders malmstenAktuellt, Medlemsnyheter, Möten och arrangemang

Nytt medlemsnätverk med inriktning arbetsmarknad och arbetsintegration.

Måndagen den 8 mars kl 15.00 -17.00 bjuder initiativtagarna Lars Durfelt, områdeschef Göteborgs Stadsmission, och Nilla Helgesson, direktor på Skyddsvärnet och styrelseledamot i Famna, tillsammans med Famnas kansli in till digitalt uppstartsmöte:

Allt fler av Famnas medlemmar bedriver verksamheter med inriktning mot arbetsintegration. Vissa av medlemmarna är renodlade arbetsintegrerande sociala företag (ASF) vars huvudsakliga syfte är att erbjuda anställningar för människor som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Andra medlemmar erbjuder arbetsträning, sysselsättning (t ex daglig verksamhet) matchning, och andra arbetsmarknadsinsatser som en del av en större helhet men med samma övergripande mål, att erbjuda människor meningsfull sysselsättning.

Famnas påverkansarbete har traditionellt varit inriktat mot vård och social omsorg, men har, i takt med det växande medlemsantalet, breddats och omfattar nu hela det idéburna välfärdsområdet. Arbetsmarknadspolitikens område är en stor och viktig del av denna breddning.
Det är därför glädjande att flera av medlemmarna uttryckt önskemål om att bilda ett nytt nationellt Famna-nätverk med inriktning arbetsmarknad. Nätverkets syfte är att utgöra ett forum för kunskapsutbyte, dialog och organisering kring dessa frågor för Famnas medlemmar.

Mer info och anmälan här

Senast uppdaterad 2021-04-28

Fler nyheter från Famna