Aleksandra WassoAktuellt

Vår Coronarapport når fram till myndigheter och beslutsfattare

Famna har tillsammans med Forum, Fremia och Giva Sverige tagit fram en rapport som synliggör hur medlemmars verksamheter, insatser och målgrupper förändrats och påverkats under pandemin. I rapporten finns även rekommendationer och lärdomar som kan bringa större förståelse för sektorn. Vi har fått respons på den från olika myndigheter och beslutsfattare.

Rapporten har vi skickat till relevanta statsråd men också till myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner och alla ledamöter i Riksdagens socialutskott. Glädjande nog verkar flera ha tagit till sig budskapet. T ex skriver Socialstyrelsens GD, Olivia Wigzell, och kommenterar våra slutsatser när det gäller vår redogörelse av hur volontärers arbeta kan kanaliseras, bristen på data, det digitala utanförskapet och vikten av nära samarbete i kriser för att skapa en uthållighet och styrka i det gemensamma arbetet. Vi har också fått kommentarer från socialutskottsledamöter.

Förhoppningsvis bidrar analysen till en större förståelse för civilsamhällets potential och särställning hos myndigheter. Men också till dialog för att skapa en struktur för samverkan vid kriser. För om det är något civilsamhället visat vid upprepade kriser är att dess insatser är av stor betydelse.

 

Rapporten har skickats till:

Lena Hallengren, socialminister

Ida Karkiainen, civilminister

Jeanette Gustavsdotter, kulturminister

Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister

Ledamöter socialutskottet

Ledamöter kulturutskottet

Olivia, Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen

SKR tjänstemän och styrelseledamöter

Coronakommissionen

NOD, Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället

MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Och flertalet kommuner

Senast uppdaterad 2022-04-26

Fler nyheter från Famna