Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Var med och utse Årets Bästa Idéburna Samhällsförbättrare, ÅBIS 2020!

Nu är det dags att nominera 2020-års Bästa Idéburna Samhällsförbättrare!

En överväldigande majoritet av svenskarna anser att idéburna välfärdsaktörer levererar bra kvalitet. Än fler vill ha valfrihet och gillar att vinsten återinvesteras. Famna vill stötta de idéburna aktörerna och se dem växa och utvecklas. Idéburen sektor och Famna inrättade därför ett pris 2016, för att uppmärksamma verksamheter som på särskilt sätt bidrar till kvalitet och nytänkande: ”Årets Bästa Idéburna Samhällsförbättrare”.

Famna vill med utmärkelsen synliggöra sektorn, ge stolthet hos dem som får den och bidrar till  inspiration och lärande för en än större krets. Priset delas ut på medlemskonferensen i Falköping.

Kriterier

Utmärkelsen kan tilldelas en enskild medarbetare, en arbetsgrupp, enhet eller hel organisation.

Utmärkelsen vill uppmärksamma förnyelse och innovation. Det kan vara något som förbättrat kvaliteten, bidragit till hållbar utveckling, ökat effektiviteten eller gjort arbetet enklare. Allt i syfte att öka nyttan för dem vi är till för – våra brukare. Till exempel kan det vara en ny metod, ett nytt arbetssätt, en ny framgångsrik finansieringsmodell eller en tekniskutveckling.

Innovationen/förnyelsen får inte vara äldre än tre år och det är viktigt att ni kan berätta, hur den har bidragit till den ökade nyttan för brukarna.

Jury

En jury bestående av nedanstående personer kommer att läsa samtliga bidrag och genom motivering utse en medarbetare, arbetsgrupp, enhet eller hel organisation till utmärkelsen:

Thomas Schneider, utvecklingschef Bräcke diakoni, ordförande
Emma Henriksson, styrelseledamot S:t Lukas och Famna
Magnus Karlsson, professor och chef för Centret för civilsamhällesforskning, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Pris och utnämning

Utnämningen av ”Årets Bästa Idéburna Samhällsförbättrare” sker under högtidliga former vid den nordiska konferensen i Falköping den 11-12 mars 2020, som bl a Famna står bakom. Priset utgörs av äran, diplom och 5000 kronor. Pristagaren får också möjlighet att presentera sig och sina idéer på konferensen. En presentation kommer också att publiceras på Famnas webbplats och spridas i sociala medier.

Nominering

Ni är välkomna att skicka in nomineringar till och med den 29 februari. Nomineringen skickas via mail till adressen nedan. Skriv “Nominering” i ämnesraden. Ditt förslag får högts vara en A4  och ska innehålla en motivering och kontaktuppgifter så att vi kan ställa följdfrågor.

Mail: info@famna.org 

Senast uppdaterad 2020-02-20

Fler nyheter från Famna