EU

Information och nyheter från EU som är av intresse för Famnas verksamhetsområden presenteras nedan.

Mer information och nyheter från EESK – Europeiska Ekonomiska Sociala Kommittén, paraplyorganisationen CEDAG och faktablad om EU finns under rubrikerna i vänsterspalten.

EU:s nya upphandlingsdirektiv 2014
Famnas bedömning av möjligheterna att, utifrån det nya EU-direktivet, utveckla upphandlingsregelverket med fokus på tillväxt av idéburen vård och omsorg.
Länk till Famnas syn på EUs nya upphandlingsdirektiv <<<

Sveriges nationella reformprogram 2014
Famna har lämnat sina synpunkter på regeringens nationella reformprogram 2014 som har överlämnats till EU-kommissionen. Program och bilaga har överlämnats i april 2014 och publicerats på regeringens hemsida.
Följ länk <<<

EU och beslut om offentlig upphandling januari 2014
Veckan den 13-17 januari, behandlades frågan om idéburet företagande (social business) av EU på två sätt. Dels röstade EU-parlamentet om förändringar i upphandlingsdirektivet, dels höll EU-kommissionen en tvådagarskonferens om Social Entrepreneurship, där Famna deltog genom Ariane Rodert och Kerstin Eriksson.
Läs mer här <<<

Manifest inför EU-valet 2014
CEDAG och Social Services har tagit fram ett manifest inför EU-valet 2014. Manifestet har sänts till ordföranden i EU-parlamentet Martin Schulz.
Länk till manifestet här <<<

Öppet brev till Europeiska Rådet
EESK – Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, skriver i ett öppet brev den 27 juni 2013 till Europeiska Rådet om vikten av att lyfta fram den sociala dimensionen i den moneräta unionen.
Länk till brevet här <<<
Länk till engelsk översättning av brevet här <<<

Rapport från seminarium i region Skåne april 2013
I april 2013 hölls ett seminarium i Region Skåne om Överenskommelsen och den sociala ekonomin. Rapporten och presentationerna finns nedan (länk till respektive dokument):
Sammanfattning av seminariet <<<
Region Skånes presentation <<<
Flamländska presentations <<<
Social ekonomi i Languedoc-Roussillon <<<

Single Market Act II
Dokumentet Single Market Act II om inre marknaden har lanserats (okt 2012).
Läs hela dokumentet och se presskonferensen här <<<

EU:s sociala mål – en ny skrift
En ny skrift har publicerats (juli 2012)  om EU:s sociala mål:” Europe: The Social Challenge. Defining the Union’s social objective is a necessity rather than a luxury”.
Ladda ner skriften här <<<

Sveriges nationella reformprogram 2012 – Europa 2020
Sveriges nationella reformprogram 2012 Europa 2020 – EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Fastställt av den svenska regeringen våren 2012.

Interaktiv webbplats om upphandling och tjänster
Europeiska kommissionen  lanserar interaktiv webbplats kring upphandling och tjänster   Europeiska kommissionen har  lanserat en interaktiv webbplats där myndigheter, organisationer och  privatpersoner kan ställa frågor kring EU-lag för tjänster i allmänt intresse  och exempelvis upphandling. Bakgrunden är det mångåriga arbetet med tjänster i  allmänt intresse och tjänstedirektivet samt att lagstiftningen på området  fortfarande är otydlig och svårtolkad. Webbplatsen är för närvarande endast på  engelska, franska och tyska men kommer att vara tillgänglig på svenska i mars i  år. Tyvärr svarar kommissionen endast på tillämpning av EU-lagstiftning på  området och inte dess koppling till eller påverkan på svenska lagstiftning på  området.

Förbättrad patientsäkerhet vid vård i annat EU-land – faktablad.
Faktablad om E-hälsa för förbättrad patientsäkerhet vid vård i annat EU-land För att öka patienters säkerhet och trygghet vid vård och behandling i annat EU-land, samarbetar EU-länderna kring e-hälsa.
Läs mer i faktabladen här <<<

Senast uppdaterad 2018-05-25

Dela: