Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK)

Ariane Rodert, vice president i EESK grupp 3 skriver i nyhetsbrevet om ”How can the EU support meaningful and sustainable social innovations? Läs mer här <<< 

Deklaration om idéburet företagande, antagen vid mötet i Strassbourg 16-17 januari 2014 (engelska)
Läs mer här <<<

EU och beslut om offentlig upphandling januari 2014
Veckan den 13-17 januari, behandlades frågan om idéburet företagande (social business) av EU på två sätt. Dels röstade EU-parlamentet om förändringar i upphandlingsdirektivet, dels höll EU-kommissionen en tvådagarskonferens om Social Entrepreneurship, där Famna deltog genom Ariane Rodert och Kerstin Eriksson och som ledde till deklarationen om idéburet företagande (se ovan)..
Läs mer här <<<

Videokommentar av Ariane Rodert, vice ordförande i grupp lll EESK om INT 721 Social impact  measurement, dec 2013
Läs mer här <<<

Intervju med Famnas föredetta medarbetare Ariane Rodert, vice ordförande i grupp III EESK 
om socialt företagande efter konferensen i Strasbourg. Nov. 2013.
Länk till intervjun här <<<

The EESC opposes a merely declaratory policy
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har träffat Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy, inför det kommande toppmötet den 24-25 oktober 2013. Kommittén understryker vikten av européernas förväntningar inom av ekonomisk och social politik, och uttryckte förväntningar av konkreta och snabba resultat som skulle göra det möjligt för Europa att återställa allmänhetens förtroende.
Läs hela pressmeddelandet här <<< 

Ariane Rodert, Famnas medarbetare i Bryssel, deltar i EESK:s studiegrupp om entreprenörsagendan 2020.
Läs mer om entreprenörsagendan 2020 här <<<

EESK:s ordförande Staffan Nilssons debattinlägg om Sverige och EU i SvD 21 november 2012 <<<

EU-kommissionen har publicerat sitt Meddelande om initiativ för socialt företagande – Social Business Initiative (SBI).
– Läs kommissionens meddelande i helhet här <<< (svensk översättning).
– Kortversion av kommissionens meddelande <<<

Förslaget till ”Socialt entreprenörskap och socialt företagande” har antagits av EESK den 26 oktober 2011.

EESK:s yttrande om inre marknadsakten som godkändes 15 mars 2011.

The European Economic and Social Committee (EESC) also acts as a forum for the Single Market
Read more about EESC as a forum for the Single Market on their website <<<

 

Nyhetsbrev från EEKS

Januari 2014
Nyhetsbrevet presenterar bl.a. Famnas medarbetare Ariane Roders arbete med “Social impact measurement”
Läs mer här <<<

 

 

– Dokumentation

Dokumentation från seminarier inom EESK

– Konferensen Growing Successful Social Entreprise: Lessons and Opportunities – Inaugural E3M European Conference ägde rum den 4th and 5th March 2013. Rapport från konferensen finns här <<<

– Konferensen ”Ireland 40 years on: the benefits, opportunities and challenges of EU membership” ägde rum den 1 februari 2013. Från konferensen finns ett antal intressanta slutsatser, läs dem här <<<

 Seminarium om SSGI och inre marknadsregler Ariane Rodert (se bild nedan) medverkade i rubricerat seminarium den 21 maj 2012, där bl.a. rapporten ”Analysis om EU Rules Applying to Social Services” presenterades.

– EESK:s seminarium om civil dialog den 22 mars 2011.

Faktablad om EU

Famna har tagit fram fyra faktablad om EU.s arbete.

– Den inre marknaden och relaterade processer
– Tjänstedirektivet
– Tjänster av allmänt intresse
– Finansiering av tjänster av allmänt intresse

Senast uppdaterad 2018-03-07

Dela: