Idéburet företagande

Företagande sker i många olika former – de idéburna organisationerna arbetar i olika associationsformer och har alla sociala mål framför de ekonomiska, återinvesterar vinster och drivs utifrån sina respektive värdegrunder.

Politikens uppgift är att utforma regelverket för marknad och företag och stimulera till utveckling och tillväxt – för alla former av företagande. Detsamma gäller för EU-kommissionen och den inre marknaden.

Famna verkar för en samlad politik för idéburna organisationer som bedriver sin verksamhet utan vinstsyfte och är positiva till de initiativ som politiken hittills tagit till stöd för den idéburna sektorns utveckling samt vill samverka med alla som har intresse för idéburen vård och omsorg. Famna har också medverkat i den expertgrupp som tagit fram underlag till EU-kommissionens meddelande ”Social Business Initiative” som antogs hösten 2011.

Broschyr om Famnas arbete med idéburet företagande <<<

Famna tar årligen fram en Tillväxtrapport, där man kan följa medlemsorganisationernas utveckling och tillväxt.

Senast uppdaterad 2018-05-25

Dela: