Nationella kvalitetsregister

Sverige är ett föregångsland när det gäller att mäta och synliggöra kvalitet i vård och omsorg. Det finns idag ett 80-tal Nationella kvalitetsregister som Famnas medlemmar rapporterar till och använder data från för att lära av varandra och utveckla sina verksamheter (se nedan).

Famna är aktiv i utvecklingen av de Nationella kvalitetsregistren genom att bl.a. vara representerad i den nationella referensgruppen för registren samt i Senior Alerts styrgrupp.

Följande nationella kvalitetsregister är relevanta för Famnas medlemmar:

Senior Alert

Svenska Palliativregistret

PsoReg – Prosiasisregistret

Senast uppdaterad 2018-03-07

Dela: