Öppna jämförelser

Genom Socialstyrelsens Öppna Jämförelser jämförs kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser är tänkt att ge insyn och bidrag till lärande, uppföljning och förbättring inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Famna ingår i styrgruppen för det nationella projektet ”Öppna jämförelser av vårdens och omsorgens resultat” tillsammans med Socialdepartementet, Socialstyrelsen, SKL och Vårdföretagarna. Det nationella initiativet syftar till att skapa transparenta kvalitetsindikatorer och ett system för jämförelser som ska stimulera kvalitetsutveckling.

Vården och omsorgen är komplexa system, där kvaliteten ofta är resultat ev mänskliga relationer och möten. Därför är det en grannlaga uppgift att ta fram indikatorer som avspeglar vårdens och omsorgens resultat. En särskild utmaning är att inte stanna vid det mätbara utan att försöka utveckla indikatorer som avspeglar det som är svårt att mäta. Famna vill här särskild lyfta in brukares och patienters syn på kvalitet.

Famnas medlemmar arbetar aktivt med att synliggöra sin kvalitet och rapporterar regelbrundet till Öppna jämförelser. Medlemmarna deltar aktivt i de relevanta Nationella kvalitetsregistren och arbetar tillsammans med att jämföra verksamhetsövergripande kvalitetsindikatorer med varandra.

Länk till Öppna jämförelser om äldre 2015 <<<

Läs mer om Öppna Jämförelser <<<

Senast uppdaterad 2018-03-07

Dela: