Värdeforum

Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för ledarskap och kvalitet inom vården och den sociala omsorgen, som syftar till att skapa en kultur av ständiga förbättringar för att öka värdet för dem som vården och omsorgen finns till för. Programmet har tagits fram i samarbete mellan Famna och Qulturum/Landstinget i Jönköpings län.

Famnas Värdeforum utgår från idén om mikrosystem som platsen där patienter/brukare/boende, deras anhöriga och vården och omsorgens medarbetare tillsammans skapar värde. Vården och omsorgen är ett komplext system av organisationer, processer och människor där alla behöver förstå hur man på bästa sätt kan stödja mikrosystemet. Konceptet utvecklades på Dartmouth Medical School i USA av Gene Nelson, Paul Batalden och Marjorie Godfrey.

Genom att satsa på kvalitet som organisationsstrategi, får deltagande organisationer i Famnas Värdeforum möjlighet att utvecklas inom förbättringskunskap, medarbetarengagemang, ledarskap och resultatmätningar.

Vården och omsorgen genomgår stora strukturella förändringar som kräver att alla aktörer samverkar för att möta framtida utmaningar. Utgångspunkten för samarbetet mellan Famna och Qulturum är grundläggande värderingar för en verksamhetsutveckling som utgår för dem som vården och omsorgen finns till för.

Tvärprofessionella team arbetar med konkreta frågeställningar från sin vardag i mötet med patienter/brukare samtidigt som man utbildar s.k. förbättringscoacher i den egna verksaheten som leder processen i teamen. I kollaborativa lärandeseminarier träffas teamen för att utbyta erfarenheter och lära sig meter och förhållningssätt för att hela tiden utveckla våren och omsorgen för dem den finns till för.

Informationsbroschyr om Famnas Värdeforum >>>

För närvarande (hösten 2019) har Famna inte några aktuella Värdeforum.

För mer information om Famnas medlemstjänster, kontakta Victoria Engman Broadley,
tel 08-54694938, e-post victoria.engman@famna.org

Senast uppdaterad 2019-09-02

Dela: