Kompetens och evidens

Satsningar på kvalitet som organisationsstrategi där alla fokuserar på att skapa bättre vård och hälsa är helt avgörande för att utveckla vården och omsorgen (1). Metoderna i Famnas Värdeforum kring systemförståelse och förbättringsarbete är hämtade från vetenskaplig forskning om hur världens bästa vård- och omsorgssystem fungerar (2,3).

Idéburna organisationer kännetecknas av ett tydligt fokus på värdeskapande utifrån identifierade behov hos dem som vården och omsorgen finns itll för. Famnas Värdeforum kombinerar denna drivkraft med systematiskt kvalitetsarbete, vilket är ytterligare en framgångsfaktor för att förbättra vården och omsorgen (4).

Upplägget av Famnas Värdeforum, med närhet till vården och omsorgens vardag, skapar trovärdighet och ger förutsättningar för ömsesidigt lärande och kompetensutveckling. Detta leder till att de deltagande organisationerna ökar sin förmåga att åstadkomma bättre vård och social omsorg i en föränderlig omvärld.

Samtidigt som vi bygger kompetens och kapacitet i systematiskt förbättringsarbete skapar vi kunskap om hur vi kan utvecklar detta stöd. Vi har ett nära forskningssamarbete med The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.  Här nedan  samlar vi forskningsrapporterna om utvecklingen av Värdeforum:

Referenser:
1. Batalden, P.B. and  F. Davidoff. What is ‘‘quality improvement’’ and how can it transform healthcare? Qual Saf Health Care 2007;16:2-3.
2. Nelson, E.C., P.B. Batalden and M.M. Godfrey. Quality by design: a clinical microsystems approach.  John Wiley and Sons, 2007: 459 s
3. Baker G.R., A. MacIntosh-Murray A., C. Porcellato, L. Dionne, K. Stelmacovich and K. High performing healthcare systems – delivering quality by design. Longwoods, 2008: 291 s.
4. Bate P., G. Robert, H. Bevan. The next phase of healthcare improvement: what can we learn from social movements? Qual Saf Health Care 2004; 13:62–66

Länk till mer litteratur finns här <<<

Mer informationom Famnas Värdeforum lämnas av:
– Viktoria Loo Skyman

Senast uppdaterad 2018-03-07

Dela: