Kugghjulet

Kugghjulet – stöd till arbetsintegrerande sociala företag – ”Kugghjulet” (kunskap, utveckling, gemenskap)

Kugghjulet är ett 3-årigt projekt som Famna driver med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF). Syftet är att skapa en  stödstruktur för arbetsintegrerande sociala företag i Stockholms län. Projektets aktiviteter omfattar bland annat  kompetensutveckling och kvalitetsarbete för de 37 arbetsintegrerande sociala företag som deltar i projektet. Coompanion och Samordningsförbundet Östra Södertörn i Stockholms län är samverkansparter i projektet.

Årshjul 2019/2020

För mer information om projektet, kontakta projektledare Sophie Berglöf.

Senast uppdaterad 2019-08-23

Dela: