Kugghjulet medlemmar

Arbetskooperativet Solidaritet ABIS är en verksamhet som har främst två syften. Det ena är att anställa asylsökande familjer för att göra det möjligt för dem att söka arbets- och uppehållstillstånd i Sverige. Det andra är att arbeta mot främlingsfientlighet och rasism samt arbeta för att Sverige har en humanare flyktingpolitik. De erbjuder hushållsnära tjänster som bl.a. städning, trädgårdsarbete m.m. Verksamheten är belägen i olika delar av Sverige.

Arbetslivskraft – bildades 2014 och ligger i Södertälje. Verksamheten är ett arbetsintegrerande socialt företag som bedriver näringsverksamhet. Målet är att integrera människor som har svårt att få/behålla arbete samt att skapa delaktighet för medarbetarna så att de kan ta del i beslut som görs inom verksamheten.

Berga Beds Ekonomisk Förening – är en ekonomisk förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen genom drivandet av bl.a. kafé och catering. Verksamheten erbjuder också rehabiliteringstjänster och arbetsträning. Målet är att skapa arbete till individer som har varit arbetslösa under lång tid eller som har varit borta från arbetet under en längre tid av andra anledningar. Verksamheten är lokaliserad vid Åkersberga.

Blå Vägen flykting- och arbetsmarknadsverksamhet – är belägen i olika delar av Storstockholm och hjälper individer som har varit långtidsarbetslösa/långtidssjukskrivna tillbaka till arbete. I och med att verksamheten är ett arbetsintegrerade socialt företag så är personalen inom verksamheten med och leder företaget.

Bönorna i Handen ekonomisk förening – är en verksamhet som ligger i både Handen och Tyresö. Verksamhetens mål är att erbjuda arbetsträning, praktik och/eller sysselsättning till individer som antingen behöver komma in på arbetsmarknaden eller komma tillbaka till arbetslivet. Företaget bedriver kafé (serverar bl.a. lunch) och catering verksamhet.

Café Matlådan ekonomisk förening – bedriver catering- och restaurangverksamhet i Handen. Verksamheten lagar och serverar samtliga typer av måltider till både verksamheter och privatpersoner.

Eko-odlarna i Telje – är lokaliserad i Södertälje. Verksamhetens mål är att medlemmarna i föreningen ska få möjlighet till anställning i den ekonomiska föreningen, i annan liknande verksamhet eller gå vidare till utbildning. Verksamheten odlar ekologiska grönsaker, förädlar dem och säljer de. Verksamheten är KRAV certifierad.

Grow Tyresö Ek. För är en ekonomisk förening som grundades 2015. Verksamhetens arbete går ut på att handleda och stötta individer till sysselsättning. Verksamheten är utformad så att individer utifrån sin egen förmåga ska kunna hitta tillbaka till arbete eller studier.

Hela människan Huddinge Botkyrka Salem – är en verksamhet som erbjuder massa olika arbetsintegrerande tjänster för att skapa förutsättningar för individer att jobba så mycket som de kan. Tjänsterna är allt från café- eller butiksbiträde till konditor eller chaufför. I butiksarbete jobbar man i second hand affär. I och med att denna affär har öppettider som andra affärer så kan det innebära jobb under kvällen och lördagar. Övriga tider ägnas åt sortering i lagret av inkomna varor m.m.

JobbVerket i Tyresö ek. för tar uppdrag på både kort och lång sikt. De erbjuder bl.a. arbetsträning och sysselsättning. Målgruppen som verksamheten vänder sig till är individer med SOL eller LSS-beslut. JobbVerkets verksamhet är inom bageri, snickeri, bilvård, elektronikåtervinning m.m.

Kooperativet industrihuset i Roslagen ek. för är en personal och brukar kooperativ som vänder sig till personer med utvecklingsstörning, ADHD, autism eller autismliknande tillstånd. Verksamheten är uppdelade i så kallade lag. Bland dessa ingår t.ex. servicelaget (individerna här jobbar med sopsortering och återvinning samt lagning av det som säljs på industrihusets loppmarknad) och kontorslaget (arbetet här är kommunikationsinriktad, vilket innebär träning med AKK och TAKK men också sociala medier som Facebook och instagram samt att individerna jobbar med att skriva mötesrapporter). Verksamheten är belägen i Rimbo.

Kooperativet Berget  är lokaliserad i Södertälje.

Kooperativet KOS är verksam i Stockholm och är ett socialt arbetskooperativ och kärnverksamheten är socialpsykiatrisk sysselsättningsverksamhet. Verksamheten har tre områden. Kaffestugan (serverar frukost, lunch, kaffe m.m.), Glasverkstaden (tillverkning av bl.a. fat och smycken av återvunnet fönsterglas) samt Kopieringen (häftade tidningar, roll-ups, visitkort m.m.).

M29 Socialt företagscenter arbetar med att hjälpa individer att integreras i arbetslivet och samhälle på uppdrag av arbetsförmedlingen eller kommunerna. M29 fungerar också som företagskuvös åt sociala entreprenörer som vill komma igång med sina egna verksamheter. Verksamheten ligger i Arlandastad.

MellanMålet Rehab AB erbjuder stödinsatser och sysselsättning för individer som lider av psykisk ohälsa. De vänder sig särskilt till individer i 18-35 års ålder i Stockholms län. Varje deltagare har en egen stödperson som både fungerar som bollplank och praktiskt stöd. Deltagarna arbetar också fram en individuell handlingsplan där deltagarna får hjälp att formulera personliga mål. Det finns också möjlighet till att få hjälp om deltagaren söker extern arbetspraktik/studier/sysselsättning av annat slag. Verksamheten finns i Stockholm.

Roslagskrafterna är ett arbetsintegrerande socialt företag i Norrtälje. Organisationen bedriver verksamhet inom flera områden. Dessa är second hand butik, multiservice (skötsel/tillsyn av fastigheter eller villor, husstädning, trädgårdsskötsel samt reparationer och uthyrning av olika maskiner/verktyg), kontorstjänst (bl.a. självanställningsföretag) och hantverkcafé (där det också går att köpa handstickade produkter som gjorts av deltagarna).

Second hand Store/Love and Hope är en second hand affär belägen i Arlandastad. Allt överskott i verksamheten skänks till välgörenhet i form av social verksamhet, bistånd och katastrofhjälp.

Service i Sigtuna erbjuder tjänster och produkter av god kvalitet samtidigt som de vill ge möjligheter för sysselsättning för individer som har svårt komma ut på arbetsmarknaden. Verksamheten erbjuder tjänster inom tre områden: snickeri och måleri (enklare snickeri och byggprojekt), park och trädgård (gräsklippning, snöskottning m.m.) samt städ, miljö och transport (skräpplockning, städning av lokaler m.m.).

Skyddsvärnet Second Hand och Café AB är lokaliserad i Nynäshamn och arbetar för att skapa nya vägar till jobb för individer som hamnat utanför arbetsmarknaden.

Stiftelsen Inuti är belägen på tre ställen: Lilla Essingen, Västerbroplan och Kungsholmen. Stiftelsens mål är att befrämja det konstnärliga och kreativa för personer som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS.

Södertörn Blåbandsförening

Tanke & Handling arbetar både med utbildning av ASF samt jobbar som ASF själv. Tanke & Handling startade t.ex. Café REKOmmenderas som nu är en egen verksamhet belägen i olika delar av landet. Tanke & Handling är lokaliserad i Norrtälje.

AB Tunapack startades 2004 och är belägen i Järna. Verksamheten är en arbetsplats för personer med funktionsnedsättning och som omfattas av LSS. Verksamheten är inriktad till tre områden. Den största är produktionsdelen där bl.a. packning och montering av produkter till företag görs. Dessa uppgifter anpassas till individens förutsättningar. Den andra inriktningen är Tuna närservice i vilket arbetstagarna hjälper privatpersoner med trädgårdssysslor. Den sista inriktningen är Tuna snickeri där uppdrag tas emot från både privatpersoner och företag.

Täby Re: innovation – är ett arbetsintegrerande socialt företag som erbjuder hantverk, återbruk m.m. Produkterna är gjorda av bl.a. glas, textil och trä.

VioNi samhällsentreprenör – lokaliserad i Arlandastad och arbetar med att individer som av olika anledningar har svårt att komma ut i arbetsmarknaden ska kunna göra det. Verksamheten bedrivs idag inom café/ catering, hantverk/ remake samt textil och kontorsstädning.

Verdandi Stockholms Distrikt arbetar med opinionsbildning, kamratstöd, nätverksarbete samt organisering av utsatta grupper för förbättrande av villkor. De frågor som prioriteras är kamp mot fattigdom, mot missbruk, mot rasism/främlingsfientlighet/homofobi och kamp för jämställdhet och solidarisk välfärdspolitik.

Värmekällan i Väsby  har som mål att hjälpa individer att komma tillbaka till socialt liv, arbete, utbildning eller eget företagande. Organisationen bedriver café- och restaurang verksamhet, secondhand, hantverk, odling- och trädgårdsskötsel m.m.

Östervägens aktivitetshus är en mötesplats för individer som vill bryta sin isolering. Verksamheten är öppen för alla men vänder sig främst till individer i 20-65 års ålder som lider av psykisk ohälsa och är boende i Solna. Aktiviteter som förekommer inom verksamheten är matlagning, bakning, konst, utflykter m.m. Det finns också tillgång till bl.a. sy- och tvättmaskin, dator, böcker och lunch.

Senast uppdaterad 2019-03-15

Dela: