Kugghjulets kommande aktiviteter

Sidan uppdateras kontinuerligt och fylls på med nya aktiviteter.

 

Branschnätverk

Träffarna i branschnätverk genomförs i form av besök på olika företag.

Träffarna arrangeras branschvis, och fungerar som inspiration till Kugghjulets ASF att få nya idéer och arbetssätt för att öka affärsmässigheten, och leder till kommande utbildningar inom respektive bransch.

Mer information på länk här

 

Verksamhetsledarträffar
Denna är en serie verksamhetsledar-träffar med övergripande syfte att ytterligare utveckla ledarskapsförmågan hos deltagande verksamhetsledare för att ännu mer öka ASFs ekonomiska stabilitet.

Datum:
7 okt: Organisationsskiss
Januari 2020: Mingel med näringsliv
mars 2020: Konflikthantering

Mer information på länk här

 

Styrelseutbildning
29-08-2019 09:00 – 13:00 – del 1  Första delen av styrelseutbildningen. Agendan kommer vara: att driva ASF, att fatta beslut och effektiv konfliktlösning, uppföljning, styrelsen som grupp och jag som ledamot, samt reflektion.

03-10-2019 13:00 – 17:00 – del 2 Detta är fortsättningen på den första delen av styrelseutbildningen. Agendan kommer vara: att driva ASF, att fatta beslut och effektiv konfliktlösning, uppföljning, styrelsen som grupp och jag som ledamot, samt reflektion.
Anmäl dig här!

Mer information på länk här

Ledarskapsutbildning för sociala företag i samarbete med Långholmens folkhögskola
Långholmens beprövade ledarskapsprogram har nu anpassats tillsammans med Kugghjulet för att stärka ASFs roll som leverantör av arbetsträning och särart som företag, i sex block på Långholmens folkhögskola.
Varje block består av två delar, à fyra timmar, med lunch och nätverkande.
2-3 september 2019: Tillfälle 1 , Dag 1: Ledarrollen i ditt ASF (mandat, stöd, vision, mål och affärsidé). Företagets olika delar, vem gör vad, styrning och ansvar. Dag 2: Utveckling av företaget, upphandling och försäljning.
28-29 oktober 2019: Tillfälle 2, Dag 1: Identifiera externa och interna styrkor/svagheter. Behov och förväntningar från kunder (konsumenter och myndigheter). Dag 2: Situationsanpassat ledarskap.
9-10 december 2019: Tillfälle 3, Dag 1: Hur tillvarata kompetensutveckling i MI? Hur marknadsföra gentemot myndigheterna? Dag 2: Grupputveckling (FIRO) olika faser kopplat till ledarskapet.
27-28 januari 2020: Tillfälle 4, Dag 1: Olika roller – bygga team, stödja gruppen. Dag 2: Konflikthantering – vad krävs för effektiv konflikthantering?
30-31 mars 2020: Tillfälle 5, Dag 1: Skicklig konfliktkommunikation. Öva på att lyssna, förbereda svåra samtal. Dag 2: Samverka eller konkurrera – en gemensam stödstruktur.
25-26 maj 2020: Tillfälle 6, Dag 1: Utvärdering och reflektion.
Ansökan görs via Långholmens Folkhögskola: https://www.lhmfhsk.se/kurser/handledar-och-verksamhetsutbildning-for-sociala-foretag/

 

MI Utbildning
MI är en specifik samtalsmetod och förhållningssätt. Det handlar om att stärka den andres motivation, ha kunskap om empatins betydelse, kunna arbeta med de fyra processerna i MI och att kunna bemöta ”dissonans” (”missnöjda deltagare”) med mera.

I slutet av utbildningen erhålls diplom.
Detta är höstens MI-utbildning, det blir även en MI-utbildning till våren.

18-09-2019 – Dag 1
19-09-2019 – Dag 2
05-11-2019 – Dag 3
06-11-2019 – Dag 4
Anmäl dig till utbildningen här!

Mer information på länk här

 

Arbetsmiljöutbildning, Workshop och implementering
Kunskap och praktiskt handledning i arbetsmiljöarbete: skyddsronder, riskanalyser, försäkringar, kollektivavtal, brand, hjärt- och lungräddning, allergisk chock mm.
Mer information kommer inom kort.

 

 

Marknadsföringsutbildning
En serie av föreläsningar, workshopar och implementeringar på plats hos din ASF. Vill du lära dig hur kan ni marknadsföra bättre är verksamhet mot deltagare, uppdragsgivare och kunder? Gå på denna utbildning!
Mer information kommer inom kort.

 

 

SE-utbildning, workshop och implementering
Supported Employment är en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att arbetstränande ska stöttas i att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetmarknaden. 
I utbildningen ingår workshop på er arbetsplats för att förankra hur ni arbetar med det i verksamheten och hur ni säljer er kompetens i SE till myndigheterna.

Mer information på länk här

 

Branschutbildning
Innehållet kommer baseras på önskemål som kommit under branschnätverken i början av hösten. 
Mer information kommer inom kort.

 

 

Kvalitetspolicy
Föreläsning, workshop och förankring av kvalitetspolicy. Föreläsaren ger konkret kunskap och inspirerar till att utveckla, följa upp och skapa handlingsplan för kvalitetspolicyn hos er. Föreläsningen följs av workshop och av stöd på hemmaplan för att utveckla er kvalitetspolicy.
Mer information kommer inom kort.

 

 

Jämställdhetspolicy
Föreläsning, workshop och implementering av jämställdhetspolicy och dess värde och om att levandegöra en jämställdhetspolicy. Föreläsning och workshops följs upp med stöd på plats, med genomgång om hur man kan få detta dokument levande i verksamheten och att policyn faktiskt genomförs.
Mer information kommer inom kort.

 

 

 

Konflikthantering
Föreläsning om att arbeta med människor som kommer från olika bakgrunder och de konflikter som kan uppstå på en arbetsplats.
Föreläsningen följs av Konflikthanteringsworkshop som fokuserar på att skapa rutiner och policys för hur man ska hantera konflikter på plats.

Vad bör man göra och hur ser man till att vara konsekvent och rättvis i sitt sätt att hantera konflikter.
Våren 2020.
Mer information kommer inom kort.

Senast uppdaterad 2019-09-09

Dela: