Kugghjulets kommande aktiviteter

Kugghjulet anordnar föreläsningar, workshops och seminarier inom områden som ger ASF bättre förutsättningar att drivas på ett hållbart sätt över tid, såsom exempelvis ledarskapsutbildning, Motiverande samtal (MI) och affärsrådgivning på plats. Kompetensutvecklingsinsatserna vänder sig till verksamhetsledare och anställda på ASF i Stockholms län.

 

Ledarskapsutbildning
Just nu pågår Långholmens beprövade ledarskapsprogram som har nu anpassats tillsammans med Kugghjulet för att stärka ASFs roll som leverantör av arbetsträning och särart som företag. Det är 14 deltagare som deltar i insatsen under perioden september 2019 till maj 2020.

Kommande utbildningstillfällen:

  • 9-10 december 2019
  • 27-28 januari 2020
  • 30-31 mars 2020
  • 25-26 maj 2020

 

 

MI Utbildning
MI är en specifik samtalsmetod och förhållningssätt. Det handlar om att stärka den andres motivation, ha kunskap om empatins betydelse, kunna arbeta med de fyra processerna i MI och att kunna bemöta ”dissonans” (”missnöjda deltagare”) med mera. I slutet av utbildningen erhålls diplom.

Intresset för utbildningen har varit stort och det blir därför en andra omgång av MI-utbildning till våren. Mer information kommer inom kort.

 

 

 

 

SE-utbildning, workshop och implementering
Supported Employment är en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att arbetstränande ska stöttas i att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

I utbildningen ingår workshop på er arbetsplats för att förankra hur ni arbetar med det i verksamheten och hur ni säljer er kompetens i SE till myndigheterna. Kommande utbildningstillfällen:

  • 25 november 2019
  • 26 november 2019

 

 

Livsmedelshygien utbildning
Under hösten erbjuder vi utbildning i livsmedelshygien på plats. Utbildningen ger grundkunskaper i ämnet och varvar teori med praktik. Den tar upp även allergener och regler för livsmedelshantering.

Utbildningen kommer att erbjudas endast under höstterminen, så hör av er snarast om ni är intresserade av att ta del av den. Anmäl dig till utbildningen här.

 

 

 

 

Kvalitetssäkring
Just nu erbjuder vi kvalitetssäkrings workshopar på plats hos er. Worskhopparna vänder sig till verksamhetsansvariga, handledare, arbetskonsulenter och stödpersoner som jobbar direkt med deltagare i arbetsträning.

Kugghjulets facilitator leder processen genom att stödja er att ta fram information, önskemål, behov och inspirera till förbättring. Målet är att medarbetarna aktivt jobbar med utveckling av arbetsträningsprocesserna för att säkerställa att företaget har ett standardiserat erbjudande av arbetsträningstjänster av god kvalité.

För mer information och intresseanmälan, kontakta kugghjulet@famna.org.

 

Systematisk Arbetsmiljöarbete (SAM)
Kunskap och praktisk handledning i arbetsmiljöarbete: skyddsronder, riskanalyser, försäkringar, kollektivavtal, brand, hjärt- och lungräddning, allergisk chock mm.

Datum: 2 december 2019

Mer information kommer inom kort.

Anmäl dig till utbildningen här!

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-11-06

Dela: