Kugghjulets kommande aktiviteter

Kugghjulet ordnar föreläsningar, workshops och seminarier inom olika områden som ger ASF bättre förutsättningar att drivas på ett hållbart sätt över tid, såsom exempelvis ledarskapsutbildning, Motiverande samtal (MI) och affärsrådgivning på plats. Kompetensutvecklingsinsatserna vänder sig till verksamhetsledare och anställda på ASF i Stockholms län.

 

Ledarskapsutbildning
Just nu pågår Långholmens beprövade ledarskapsprogram som har nu anpassats tillsammans med Kugghjulet för att stärka ASFs roll som leverantör av arbetsträning och särart som företag. Det är 14 deltagare som deltar i insatsen under perioden september 2019 till maj 2020.

Kommande utbildningstillfällen:

  • 27-28 januari
  • 30-31 mars
  • 25-26 maj

 

 

MI Utbildning
MI är en specifik samtalsmetod och förhållningssätt. Det handlar om att stärka den andres motivation, ha kunskap om empatins betydelse, kunna arbeta med de fyra processerna i MI och att kunna bemöta ”dissonans” (missnöjda deltagare) med mera. I slutet av utbildningen erhålls diplom.

Emma Braconier

Intresset för utbildningen har under hösten varit stort och det blir därför en andra omgång av MI-utbildning januari och februari 2020.

  • 15-16 januari, kl. 9-16
  • 12-13 februari, kl. 9-16

Utbildningen hålls av Emma Braconier på Cultivate Kindness.

 

 

Konflikthantering med verktyg från MI
Den 17 och 19 februari ordnar vi en tvådagarsutbildning om konflikthantering utifrån den evidensbaserade samtalsmetoden Motiverande Samtal (MI). Syftet med utbildningen är att du som verksamhetsledare med personalansvarfår verktyg att kunna navigera framgångsrikt genom förändringsarbete med trygga och engagerade medarbetare. Dessutom får du verktyg att hantera konflikter när de uppstår.

Utbildningen är kostnadsfri genom ert deltagande i Kugghjulet, men vid avbokning senare än 48 timmar innan första utbildningsdagen eller vid utebliven närvaro kommer ditt företag att debiteras kostnaden för din utbildningsplats (3500 kronor).

Utbildningen holls av Fredrik Eliasson på Cultivate Kindness.

 

Workshop om marknadsföring
Med ett starkt varumärke har ni större möjligheter att nå ut med ert unika erbjudande och det ger er även stora fördelar vid samverkan med exempelvis myndigheter. Denna workshop handlar om hur du kan bygga ett ideellt varumärke som är relevant, uthålligt och starkt. Här får du möjlighet att utforska vad som är unikt för just ditt ASF och hur du kan lyfta fram det i er marknadsföring.

Workshopsledaren är Fredrik Lundgren, en erfaren utbildare från PwC, som kommer att ge er konkreta tips och verktyg för att bygga ett varumärke som är relevant år efter år.

 

 

 

Samverkan med myndigheter
Tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn ordnar vi en workshopsserie om samverkan mellan ASF och myndigheterna. Syftet är att ni ska få möjlighet att diskutera och arbeta med fallbeskrivningar kring vilka krav myndigheterna har på er som leverantörer av arbetsträningsplatser. Ni kommer även få tips och idéer på hur ni kan göra för att leverera arbetsträning som motsvarar myndigheternas förväntningar – vilket kan generera fler deltagare. Workshop tillfällen:

  • 2 mars, kl. 9.00-15.00

    Liselotte och Henrik

  • 18 mars, kl. 9.00-15.00
  • 1 april, kl. 9.00-15.00

Workshopsserien leds av Liselotte Bertel (Försäkringskassan) och Henrik Hofling (Arbetsförmedlingen), som båda har lång erfarenhet av samverkan mellan just ASF och myndigheterna från Resursrådet i Haninge och Tyresö.

 

Workshop om försäljning
Under denna workshop utgår vi från ett bra exempel på en secondhand butik som har lyckats uppnå stark försäljningstillväxt och förbättrade resultat.

Pär Hammarberg Waern, butikschef på Pingst secondhand i Norsborg kommer att leda worskhoppen och dela med sig av konreta tips på hur ni med enkla medel kan öka er kundbas och försäljning i er verksamhet.

 

 

 

Grundläggande utbildning i LOU
Under våren erbjuder vi en utbildning i samarbete med Visma, där du kommer att lära dig grunderna i Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Under dagen kommer ni att gå igenom följande områden: offentlig sektor som kund, upphandlingslagar, inköpsprocessen, upphandlingsdokument, m.m. Utbildningen varvar teori med praktiska delar och du får möjlighet att vässa ditt anbudsskrivande och därmed öka förutsättningarna att vinna nästa offentliga upphandling.

Utbildningstillfälle: 11 mars, kl. 9-16.

 

Baristautbildning
Kugghjulet erbjuder ytterligare en omgång av den mycket uppskattade baristautbildningen på Johan & Nyström.

Det är en tvåtimmars utbildning för caféer som ger en bra grund i baristayrket. Fokus ligger på smak och espressobryggning, men ni kommer även få kunskaper om mjölkskumning samt underhåll av maskinen.

 

 

Handledarutbildning
I vår får ni som har missat en eller ett par delar av Kugghjulets handledarutbildning möjlighet att ta igen det ni har missat och få era diplom. Uppsamlingsheatet erbjuds enbart till er som har påbörjat men inte slutfört handledarutbildningen.

De som är aktuella för detta kommer att få ett mejl med inbjudan och information i början av 2020.

 

 

 

Kvalitetssäkring
Just nu erbjuder vi kvalitetssäkrings workshoppar på plats hos er. Worskhopparna vänder sig till verksamhetsansvariga, handledare, arbetskonsulenter och stödpersoner som jobbar direkt med deltagare i arbetsträning.

Kugghjulets facilitator på Blå vägen

Kugghjulets facilitator leder processen genom att stödja er att ta fram information och identifiera behov samt att inspirera till förbättring. Målet är att medarbetarna aktivt jobbar med utveckling av arbetsträningsprocesserna för att säkerställa att företaget har ett standardiserat erbjudande av arbetsträningstjänster av god kvalité.

För mer information och intresseanmälan, kontakta kugghjulet@famna.org.

 

 

Vi skickar ut inbjudan till alla våra aktiviteter per mejl till anställda hos Kugghjulets medlemmar som vi har mejladresser till. Saknar du inbjudan till någon av våra aktiviteter? Hör av dig till oss.

 

Senast uppdaterad 2019-12-20

Dela: