Kugghjulets kommande aktiviteter

Sidan uppdateras kontinuerligt och fylls på med nya aktiviteter.

Affärsutveckling workshop serie
OBS! Preliminära datum
En serie av 5 workshopar med olika fokusområde som bidrar till affärsutveckling.
09-09-2019 kl. 14.00-17.00 – WS 1 Att tänka kommersiellt.
30-09-2019 kl. 14.00-17.00 – WS 2 Definiera en ideal kund samt skapa värdeerbjudande.
17-10-2019 kl. 14.00-17.00 WS 3 Marknadsföring i nya perspektiv.
21-10-2019 kl. 14.00-17.00 – Rådgivning på plats, Företagsrådgivare åker ut på plats till de ASF som önskar och ger rådgivning gällande affärsutveckling med fokus – hur kan du sälja mer till kund?
08-11-2019 kl. 14.00-17.00 WS 4 Bli en bra säljare och öka er försäljning.
27-11-2019 kl. 14.00-17.00 WS 5 Inspirera ditt team att sälja och skapa kundnöjdhet.
Mer information kommer.

Branschnätverk
OBS! Preliminära datum
Branschnätverksträffarna är en serie av träffar hos olika företag inom näringslivet med olika inriktningar inom olika branscher. Dessa träffar/besök har som övergripande syfte att inspirera Kugghjulets ASF:er som verkar inom samma bransch med nya idéer och arbetssätt som i sin tur leder till en ökad affärsmässighet.
26-08-2019 11:00 – 13:00 Träff 1: Besök på ett trendigt företag inom kost/restaurang/café/catering tillsammans med en affärsrådgivare.
28-08-2019 09:00 – 12:00 Träff 2: Besök på ett trendigt företag inom butiker tillsammans med en affärsrådgivare.
10-09-2019 13:00 – 16:00 Träff 3: Besök på ett trendigt företag inom administration tillsammans med en affärsrådgivare.
12-09-2019 13:00 – 16:00 Träff 4:  Besök på ett trendigt företag inom hantverk tillsammans med en affärsrådgivare.

Verksamhetsledarträffar
Denna är en serie av VL-träffar som följer Ledarskapsutbildningen och som har som övergripande syfte att till förbättra/utveckla ledarskapsförmågan hos deltagande VL som i sin tur bidrar till en ökad affärsmässighet.
27-08-2019 14:00 – 17:00 Träff 1: Framtidsplaner för vår ASF. Vart vill jag nå med min verksamhet de kommande 5 åren? Hur ska jag nå dit? Anmäl dig här!
OBS! Preliminära datum

07-10-2019 14:00 – 17:00 Träff 2: Vår organisation. Genomgång av organisation och styre. Styrelse, ledning, anställda och arbetstränande. Vem har vilket mandat?
07-01-2020 14:00 – 17:00 Träff 3: Mingel med näringslivet. Mingla, samtala, intervjua ledare om deras erfarenhet av grupputveckling och ledarskap (utifrån frågor under utbildningen).
18-02-2020 14:00 – 17:00 Träff 4:Konflikthantering. Reflektion och samtal kring egna och andras konfliktstilar och ens erfarenhet av konflikter i livet.
21-04-2020 14:00 – 17:00 Träff 5:Utvärdering och reflektion. Utvärdering och reflektion över Verksamhetsledar-träffar och Ledarskapsutbildningar.

 

Styrelseutbildning
29-08-2019 09:00 – 13:00 –
del 1  Första delen av styrelseutbildningen. Agendan kommer vara: att driva ASF, att fatta beslut och effektiv konfliktlösning, uppföljning, styrelsen som grupp och jag som ledamot, samt reflektion. Anmäl dig här!
OBS! Preliminär datum
03-10-2019 09:00 – 13:00 del 2 Detta är fortsättningen på den första delen av styrelseutbildningen. Agendan kommer vara: att driva ASF, att fatta beslut och effektiv konfliktlösning, uppföljning, styrelsen som grupp och jag som ledamot, samt reflektion.

Ledarskapsutbildning för sociala företag i samarbete med Långholmens folkhögskola
Långholmens beprövade ledarskapsprogram har nu anpassats tillsammans med Kugghjulet för att stärka ASFs roll som leverantör av arbetsträning och särart som företag, i sex block på Långholmens folkhögskola.
Varje block består av två delar, à fyra timmar, med lunch och nätverkande.
2-3 september 2019: Block 1: Ledarrollen i ditt ASF – Styrning och ansvar, delegering
28-29 oktober 2019: Block 2: Utveckling av företaget, ordning och reda – Upphandling och försäljning, vad kräver myndigheterna
9-10 december 2019: Block 3: Två verktyg för ledarskapet – Situationsanpassat ledarskap, MI
27-28 januari 2020: Block 4: Grupputveckling och ledarskap – Faser i grupputveckling, att bygga team i företaget
30-31 mars 2020: Block 5: Konflikthantering – Effektiv konflikthantering, konfliktkommunikation
25-26 maj 2020: Block 6: Samverkan eller konkurrens – Reflektioner kring gemensam stödstruktur
Ansökan görs via Långholmens Folkhögskola: https://www.lhmfhsk.se/kurser/handledar-och-verksamhetsutbildning-for-sociala-foretag/

Visionsmöte
04-09-2019
Visionsmöte är en processdag där vi tillsammans lyfter utmaningar och diskuterar era planer för era verksamheter de kommande åren, hur ni ska nå dit, vilka kompetensutvecklingsbehov ni ser för att nå dit och vad Kugghjulet/en stödstruktur skulle kunna spela för roll i detta.
Anmäl dig här!

MI Utbildning
MI är en specifik samtalsmetod och förhållningssätt. Det handlar om att stärka den andres motivation, ha kunskap om empatins betydelse, kunna arbeta med de fyra processerna i MI och att kunna bemöta ”dissonans” (”missnöjda deltagare”) med mera.
18-09-2019 – Dag 1
19-09-2019 – Dag 2
23-10-2019 – Dag 3
24-10-2019 – Dag 4
Detta är dag 1 i en fyra dagars utbildning. I slutet av utbildningen erhålls diplom.
Anmäl dig till utbildningen här!

Arbetsmiljö Utbildning, Workshop och implementering
OBS! Preliminära datum
20-09-2019Föreläsning om arbetsmiljö: skyddsronder, riskanalyser, försäkringar, kollektivavtal, brand, hjärt- och lungräddning, allergisk chock mm.
20-09-2019 – Kugghjulet och/eller upphandlad part kommer att hålla i en workshop med möjlighet att skapa en HR-policy och handlingsplan för arbetsmiljön i sin verksamhet.
14-10-2019 – Kugghjulet och/eller upphandlad part kommer att åka ut till ASF när arbetsmiljö-dokumentet är klart, och arbeta tillsammans med de anställda och verksamhetsledaren om hur man kan få dokumentet levande i verksamheten så att det inte bara blir liggande på en hylla utan faktiskt genomförs.

Marknadsförings utbildning
OBS! Preliminära datum
08-10-2019 Del 1- grundprinciper och helhetstänk Värdet av kommunikation och marknadsföring. Vad är det för grundprinciper man bör tänka på?
18-10-2019 Del 1 arbete på plats hos ASF Vem kommunicerar vi med? Hur kommunicerar vi? Har vi en logga? Grafisk profil mm? Vad ska utvecklas?
07-11-2019 – Del 2 GDPR Det hålls en utbildning inom området för GDPR och hur det är kopplat till kommunikation. Vad bör vi tänka på när vi kommunicerar och vad får vi och får vi inte göra för kommunikation?
11-11-2019Del 2 arbete på plats hos ASF Kugghjulet och/eller upphandlingspart åker ut till de olika ASFen som gått del 2 i marknadsföringsutbildningen och gör en analys om de följer GDPR i dagsläget och var det finns för möjligheter till förbättring
09-12-2019 – Del 3 – grafisk profil Marknadsföringsutbildning inriktad på grafisk profil, varför det är bra, och vad den används till.
11-12-2019 – Del 3 arbete på plats hos ASF Besök hos ASF som har deltagit i marknadsföringsutbildningen del 3. Finns ingen grafisk profil så kommer det arbetas fram på plats i verksamheten, om önskemål finns
08-01-2020 – Del 4 – bildspråk Föreläsningen kommer att fokusera på bildspråk.
09-01-2020Del 4 – arbete med bilder på plats hos ASF Besök hos ASF som har deltagit i marknadsföringsutbildningen del 4. Förslag för en handlingsplan kommer att arbetas fram tillsammans på plats.
05-02-2020Del 5 sociala medier Fokus på sociala medier. Presentation av de olika kanalerna, skillnader och hur och vilka man bör arbeta med.
07-02-2020Del 5 arbete hos ASF – sociala medier Besök hos ASF som har deltagit i marknadsföringsutbildningen del 5 om sociala medier.
04-03-2020Del 6 – hemsida Hur man skapar en basic hemsida.
12-03-2020 – Del 6 arbete hos ASF – hemsida Besök hos ASF som har deltagit i marknadsföringsutbildningen del 6 om hemsidor. En webbutvecklare ger stöd i utvecklingen av en hemsida till de som deltagit i del 6 av utbildningen.

SE utbildning
OBS! Preliminära datum
Supported Employment är en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att arbetstränande ska stöttas i att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetmarknaden. 
16-10-2019 09:00 – 16:00 Del 1  Detta är första dagen i en tvådagars utbildning.
21-10-2019 09:00 – 16:00 Del 2 Detta är andra dagen i en tvådagars utbildning.
SE workshop
OBS! Preliminära datum
05-11-2019 09:00 – 16:00 – Workshop på plats för att arbeta hur man arbetar med det i verksamheten och hur man säljer det till myndigheterna.
06-11-2019 09:00 – 16:00 – SE på plats hos ASF, Supported Employment – Åker ut till de olika verksamheterna vid behov för att ge stöd i det pågående arbetet.

Branschutbildning
OBS! Preliminära datum
Innehållet kommer baseras på önskemål som kommit under branschnätverken i början av hösten. Mer detaljerad information kommer med fasta datum.
04-11-2019 – Önskemål 1 butik, detta är en utbildning inriktad på butik/ affär, och en fackexpert ska tala kring butiksförsäljning.
12-11-2019 – Önskemål 1 administration, detta är en kurs/utbildning av en specifik upphandlad aktör i Stockholm.
21-11-2019 – Önskemål 1 verkstad, detta är en utbildning inriktad på kost/mat/café, och en fackexpert ska tala kring ämnet.
25-11-2019 – Önskemål 1 kost, detta är en utbildning inriktad på kost/mat/café, och en fackexpert ska tala kring ämnet.
21-01-2020 – Önskemål 2 butik, detta är en utbildning inriktad på butik / affär, och en fackexpert ska tala kring butiksförsäljning.
22-01-2020 – Önskemål 2 mat/café, detta är en utbildning inriktad på kost/mat/café, och en fackexpert ska tala kring ämnet.
23-01-2020 – Önskemål 2 administration, detta är en kurs/utbildning inriktad på administration/service.
24-01-2020 – Önskemål 2 inriktning på verkstad och hantverk. En fackexpert ska tala kring produktion, utveckling och försäljning.
09-03-2020 – Önskemål 3 kost, detta är en utbildning inriktad på kost/mat/café, och en fackexpert ska tala kring ämnet.
10-03-2020 – Önskemål 3 butik, detta är en utbildning inriktad på butik / affär, och en fackexpert ska tala kring butiksförsäljning.
11-03-2020 – Önskemål 3 administration, Detta är en kurs/utbildning inriktad på administration/service.
12-03-2020 – Önskemål 3 Inriktning hantverk och verkstad. En fackexpert ska tala kring ämnet, och innehållet baseras på önskemål som kommit under branschnätverken.

MI utbildning
MI står för Motiverade Intervjuer/Samtal. MI är en specifik samtalsmetod och förhållningssätt. Det handlar om att stärka den andres motivation, ha kunskap om empatins betydelse, kunna arbeta med de fyra processerna i MI och att kunna bemöta ”dissonans” (”missnöjda” deltagare”) med mera.
16-01-2020 – Dag 1
17-01-2020 – Dag 2
13-02-2020 – Dag 3
14-02-2020 – Dag 4
Detta är dag 1 i en fyra dagars utbildning. I slutet av utbildningen erhålls diplom.
Anmäl dig till utbildningen här!

Kvalitetspolicy
OBS! Preliminära datum
06-12-2019Föreläsning om kvalitetspolicy. Ansvarsområde, vem är ansvarig, hur gör vi så att ledningssystemet är affärsmässigt? Föreläsare ger konkret kunskap och inspirerar till att utveckla kvalitetspolicyn hos er.
13-12-2019 – Kvalitets policy – uppföljning, workshop för att skapa en kvalitetspolicy och handlingsplan i sin verksamhet.
17-12-2019 – Kvalitets policy – förankra i verksamheten. En workshop på plats i er verksamhet med möjlighet att skapa en egen kvalitetspolicy och handlingsplan i sin verksamhet.

MI Workshop
OBS! Preliminär datum
05-12-2019 – Hur får vi MI att bli en del i vår verksamhet i vardagen? Hur säljer vi MI till myndigheten?

 

 

Affärsutvecklings mentorskap WS
OBS! Preliminära datum
14-01-2020 – Kugghjulet (ev. tillsammans med Coompanion eller KFO) arrangerar ett intressant seminarium för alla inom näringslivet. Detta seminarium kommer pågå en kortare tid för att sen övergå till ett mingel. Här har ASF verksamhetsledaren till uppdrag att hitta en framtida mentor som de ska träffa en gång i månaden under ett kvartal. Är det så att de inte hittar en mentor, hjälper Kugghjulet till att tilldela dem en.
16-01-2020 – mentorskap WS hos ASF Första mötet med en mentor.
03-02-2020 – mentorskap WS hos ASF Andra mötet med en mentor.
10-03-2020 – mentorskap WS hos ASF Tredje mötet med en mentor.

Jämställdhet – föreläsning
OBS! Preliminära datum
04-02-2020 – Förläsare om jämställdhet och dess värde – samt information och kunskapsdelning.
06-02-2020 – uppföljning. Kugghjulet och/eller upphandlad part kommer att hålla i en workshop för verksamheten där det kommer att få möjlighet att skapa en jämställdhets policy och handlingsplan i sin verksamhet.
10-02-2020 – policy hos ASF. Stöd till de olika ASF på plats när jämställdhetspolicy är klar, med genomgång om hur man kan få detta dokument levande i verksamheten så att det inte bara blir liggande på en hylla utan faktiskt genomförs.

Konflikthantering seminarium
OBS! Preliminär datum
11-02-2020 – Föreläsning om att arbeta med människor som kommer från olika bakgrunder och de konflikter som kan uppstå på en arbetsplats. Seminariet kommer hållas av en inspirerande ledare med mycket erfarenhet!
Konflikthantering workshop
OBS! Preliminära datum
03-03-2020 – Konflikthanteringsworkshop som fokuserar på att skapa rutiner och policies för hur man ska hantera konflikter på plats. Vad bör man göra och hur ser man till att vara konsekvent och rättvis i sitt sätt att hantera konflikter.
11-03-2020 – Konflikthantering WS hos ASF Kugghjulet åker ut till de olika ASF:en som har varit delaktiga i konfliktseminariet och workshoppen. Hur kan de olika handledarna hantera konflikter? Vad ska de hantera själv och vad bör verksamhetsledaren göra? Det blir olika scenarium som spelas upp och diskuteras i gruppen.

Teambuilding
OBS! Preliminär datum
14-04-2020 – Verksamhetsledarna får möjlighet att hålla i en teambuilding aktivitet/dag inom sin verksamhet för att stärka sammanhållningen inom verksamheten. Kugghjulet kan hjälpa till att arrangera denna dag, eller håller i den helt ute på plats i de diverse verksamheterna.

 

 

Senast uppdaterad 2019-07-10

Dela: