Fler vägar och värden i vården

Famna har tillsammans med sina samarbetspartners Vårdförbundet och NyföretagarCentrum fått projektmedel för att inspirera, sprida kunskap och kännedom och ge möjlighet för rådgivningsinsatser om idéburet företagande i vård och omsorg.

Projektet medverkade under Nyföretagarveckan, vecka 17
”I det vackra konserthuset Spira i Jönköping möter projektet Flera vägar i vården många nyföretagarnyfikna personer. Vi möttes av stort intresse för ideburet företagande. Kerstin Eriksson berättar här om Ideburet företagande”, berättar Kristina Malm Janson om bilden här intill.

Folder med information om träffar och kurser 2014: Folder
Broschyr: Idéburna företag vinst för välfärden
Broschyr: idéburet broschyr Famna2013

Inbjudan Västerås 2014-09-04

Om projektet:
Projektet ”Fler vägar och värden i vården” syftar till ett långsiktigt arbete för nyföretagande inom idéburen vård och omsorg genom insatser som på sikt skapar bättre förutsättningar för stabil tillväxt och utveckling. I projektets första fas som skedde hösten 2013 omfattade projektet verksamhet som riktade sig till Uppsala, Upplands Väsby och Jönköping med närliggande kommuner samt Uppsala läns landsting.
I den andra fasen, som inleddes i januari 2014, riktar sig projektet till Uppsala, Västernorrland, Västmanland, Värmland och Jönköpings län.

– Vi ser fram emot att även fortsättningsvis få samverka för att få fler duktiga aktörer inom den idéburna vård- och omsorgssektorn, säger Kerstin Eriksson, näringspolitiskt ansvarig på Famna.

– Vårdförbundet och NyföretagarCentrum har tidigare samverkan kring nyföretagande, nu breddar vi samarbetet och hoppas nå ännu fler som vill starta idéburna företag, säger Kristina Malm Jansson, handläggare Vårdförbundet.

Mer information lämnas av:
Sissella Helgesson, projektledare, Famna, sissella.helgesson@famna.org
Kristina Malm Jansson, handläggare, Vårdförbundet, 08-14 77 71
Elisabet Sannas, projektledare, NyföretagarCentrum, 070 810 65 97
Anders Persson, konsult, 070 821 62 12

Projektet genomförs med stöd från Tillväxtverket.

 

Senast uppdaterad 2019-04-12

Dela: