PDU 2.0

Personcentrerad dokumentation och uppföljning (PDU) är i första hand ett arbetssätt. Det strukturerade arbetet med stöd av ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) syftar till att skapa möjligheter för individen att vara i centrum av sin egen vård och omsorg i alla delar, såsom kartläggning, planering, genomförande och uppföljning. För att stödja arbetssättet har ett IT-stöd utvecklats. För uppföljningen av insatser kommer KSI (Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter) att implementeras i PDU. Intresset för PDU som arbetssätt är stort och projektets syfte är att utveckla lösningen så att den är spridningsbar till andra. Medverkande medlemmar är Solberga By och Bräcke diakoni.

Senast uppdaterad 2018-05-16

Dela: