Testbädden

Det Vinnova-finansierade projektet som startade 2013 har under året fortsatt arbetet med att utveckla ett innovationsstöd för Famnas medlemmar. Som lärandefall har flera delprojekt använts, bland annat personcentrerad dokumentation och uppföljning. Under våren lämnades två ansökningar in till Vinnova som en fortsättning i arbetet med ett innovationsstöd. Båda projekten beviljades stöd. Under hösten slutredovisades testbädden och två rapporter skrevs om lärandet. Medverkande medlemmar: Bräcke Diakoni, BOSSE – råd, stöd & kunskapscenter, Danvikshem, Stiftelsen Gabriel, Gyllenkroken, Göteborgs kyrkliga stadsmission, Göteborgs Räddningsmission, HSB Omsorg, Immanuelskyrkans Vård, Neuberghska ålderdomshemmet, Skyddsvärnet, Solberga By, Stockholms Stadsmission och Vasahemmet.

Senast uppdaterad 2018-05-16

Dela: