Kugghjulet

Kunskap – Utveckling – Gemenskap

Kugghjulet ökar förutsättningarna för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Stockholms län att drivas och utvecklas genom kunskapshöjande insatser, forum för erfarenhetsutbyte och kvalitetsarbete i den egna organisationen.

Kugghjulet är ett treårigt projekt som drivs av Famna med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF) i samverkan med Coompanion. Projektet pågår under perioden december 2016 till augusti 2020.

Baristautbildning

Aktiviteter

Våra insatser ger ASF stöd hela vägen från utbildningstillfälle till implementering i företaget.

  • Lära: Föreläsningar och seminarier lägger grunden för deltagarnas kompetensutveckling.
  • Göra: Workshops där utbildningar följs upp med övningar, reflektion och erfarenhetsutbyte som kan tillämpas i vardagen.
  • Implementera: Deltagarna får stöd ute på sitt eget företag med att tillvarata de metoder och kunskaper som de tagit del av.

Är du intresserad av att läsa mer om våra aktuella insatser och pågående aktiviteter så kan du få en överblick här.

Deltagare

I Kugghjulet deltar 38 av länets ASF som aktivt satsar på utveckling av sina verksamheter för att bli mer ekonomiskt hållbara och stabila över tid.

För mer information om projektet, kontakta projektledare Sophie Berglöf.

 

Senast uppdaterad 2020-06-08

Dela: