Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Vardag igen – men vilket härligt årsmöte det blev!

Famnas årsmöte samlade fler än någonsin. Tack alla ni dryga hundra som kom och delade med er av era tankar och synpunkter på våra idéer. Det känns verkligen bra att vi kunde genomföra så välstrukturerade och öppna diskussioner om de föreslagna organisationsförändringarna. (Se även aprilbloggen). Tack också Ersta Sköndal Bräcke högskola för att vi fick låna er aula och era klassrum!

Vi fick starkt stöd för grundidéerna – att kombinera tillväxt för sektorn med en mer rationell organisationsstruktur. Många delar ambitionen Tio2030 och ser möjligheterna. Vissa har länge efterfrågat en mer samlad organisation för idéburen sektor. Samtidigt ventilerades både farhågor och funderingar om allt från hur processen ska se ut till hur vi bevarar mångfalden och olikheterna inom sektorn.

Mina medarbetare antecknade flitigt och vi kommer att strukturera alla de frågor som återstår att besvara och som behöver diskuteras inom Projekt Pondus ytterligare. Följ gärna processen här på min blogg och i nyhetsbrevet.

Vardag igen?
Inte riktigt. Knappt var årsmötet avklarat så tog Famnas kansli Waxholmsbåten ut till Grinda i Stockholms skärgård för ett dygns intensivfokus, med såväl verksamhetsplan som strategi för kvalitetsarbete, fler medlemmar och mer projektfinansiering. Vi hann även med teambuilding, pausjympa, goda måltider och tipspromenad. Vår utmärkta praktikant denna termin, Nejdet Eken, utmärkte sig och vann kvisset på goda kunskaper om Europapolitiken och EU:s funktionssätt. Grattis Nejdet och tack för dina insatser för Famna under praktiken!

Mina medarbetare är fulla av goda idéer och jag hoppas såväl medlemmar som beslutsfattare kommer att märka av en hel del av vårt förnyade fokus under kommande månader.

I dagarna har också utredningen om idéburna aktörer i välfärden referensgruppsmöte med intensiva diskussioner om kommande lagförslag. Jag kan inte avslöja något här, men för egen del har jag ganska höga förväntningar på ett gott resultat av utredarens arbete. Förslagen presenteras i december 2019.

Senast uppdaterad 2019-05-23

Fler nyheter från Famna