Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Värdeforum – teamutbildning, lära genom att göra

 

Värdeforum är en teamutbildning där deltagarna lär genom att göra. Målet är ett skapa kultur för ständiga förbättringar på arbetsplatserna, med kvalitet och brukare och patienter i centrum. Famna har drivit denna utbildningsform sedan 2009.

Höstens deltagare är åtta team från olika slags omsorg. I deltagargruppen finns team från äldreomsorg, demensboenden, Parkinsonsjuka, sociala företag med inriktning på arbetslösa och arbetsträning, verksamheter med inriktning på ensamkommande flyktingbarn, och boende och sysselsättning för vuxna med stöd enligt LSS.

Det är stor bredd på teamen, men också många beröringspunkter. Varje deltagar-team har valt vad som ska förbättras och vilket fokus de vill ha på sin respektive arbetsplatser när det gäller det egna förbättringsarbetet. Återkommande är systematik i förbättringsarbetet, uppföljning och utvärdering, och flera vill arbeta med dokumentation. En punkt som är gemensam är att alla vill utveckla den innovativa kompetensen.

Höstens Värdeforum har samlingstiteln Innovera och Coacha. Deltagar-teamen kommer från Bräcke Diakoni, Skyddsvärnet, HSB Omsorg (två från vardera), samt Solåkrabyn och Löjtnantsgården.

Varje team bedriver utveckling och förbättring på sin arbetsplats, och var femte vecka samlas alla team, lyssnar på varandra och lär av varandra, och får verktyg och metoder från ledarna från Famna, som är Viktoria, Jenny och Cecilia.

Höstens första träff hölls 8 september, och teamen jobbar fram till och med februari inom ramen för Värdeforum. Ett ”vernissage” kommer hållas på våren 2016, där teamen får visa upp sitt arbete.

Utbildningsformen Värdeforum har bedrivits på Famna sedan 2009, och över 1000 medarbetare har under åren gått igenom Värdeforums team-utbildningar. De flesta har varit från Famnas verksamheter, men även enheter från landsting och kommun har deltagit återkommande.

 

(Publicerad 150908)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna