Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Vårdverksamheten räddad!

 

Nedläggningshotet blev akut i våras då landstinget beslutade att sänka ersättningarna inom Vårdval Hud med fem procent. Efter långa förhandlingar har man nu kommit överens om en lösning som fungerar och som gör det möjligt att driva verksamheten vidare.

– Vi kommer att behöva göra vissa förändringar, vilka är ännu inte klara, men vår ambition är att göra det så bra som möjligt för våra patienter och vår fantastiska personal, säger verksamhetschef Gunnel Köhler.

Psoriasisföreningen i Stockholm finns på länk här.

Om Psoriasisföreningen i Stockholms län
Psoriasisföreningen i Stockholms län bildades 1968, är en ideell förening som tillvaratar de psoriasissjukas intressen. Föreningen arbetar för att underlätta för personer med psoriasis att leva ett fungerande vardagsliv, med så god livskvalitet som möjligt. Det gör Psoriasisföreningen genom att erbjuda lättillgänglig vård av hög kvalitet samt ge verktyg till att hantera sjukdomen.

Fram till början av 70-talet tvingades personer med psoriasis ligga inne på sjukhus veckovis under de perioder de behövde vård. Det gjorde det svårt att föra en normal tillvaro med yrkesliv, familj och studier. 1973 tog Psoriasisföreningen därför saken i egna händer och startade en mottagning, med vårdavtal med landstinget, i ett nedlagt skolbad i Enskede. Behovet av öppenvård för psoriasissjuka visade sig vara större än vad man kunde drömma om. Mellan 1976 och 1990 öppnade Psoriasisföreningen därför ytterligare fem psoriasismottagningar runt om i länet.

Psoriasisföreningen i Stockholms län driver i dag sex mottagningar. Med drygt 85 000 ersatta vårdkontakter år står föreningen för en tredjedel av samtliga hudsjukvårdskontakter inom Stockholms läns landsting.

Psoriasisföreningen i Stockholms län har ett 50-tal anställda; sjuksköterskor, undersköterskor och fotterapeuter. Här finns också 15 timtidsanställda hudläkare och en reumatolog.

Många nöjda patienter! I Stockholms Läns Landstings patientundersökning våren 2014 förklarade sig 100 procent av de tillfrågade vara helt nöjda med mottagningarnas telefontillgänglighet. 93 procent var helt nöjda med vården som helhet. 96 procent skulle också rekommendera sin mottagning till andra.

Psoriasisföreningen i Stockholms län är medlemmar i Famna.

Vi har tidigare skrivit om att landstinget planerade skära ned ersättningarna till Psoriasisföreningens vårdverksamhet, den artikeln finns här.

 

(Publicerad 151116)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna