Aleksandra WassoAktuellt

Värna det psykosociala perspektivet

Samsjuklighetsutredningens ambitioner är goda. Men knappa resurser får inte leda till en ensidig medicinering, skriver Ulrika Stuart Hamilton, Famna, tillsammans med Karin Liljeblad, Fremia, och Jonas Wihlstrand, Sveriges Stadsmissioner, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Personer med skadligt bruk, beroende och psykisk ohälsa hamnar ofta mellan stolarna i vårdsverige och får inte de samordnade insatser som de behöver. Vi välkomnar därför Samsjuklighetsutredningen, där utredaren Anders Printz föreslår att ansvaret för vård och behandling av personer med samsjuklighet ska samlas hos regionerna, med ett lagstadgat krav på samverkan med kommunerna. Dock vill vi skicka med tre viktiga budskap inför den fortsatta processen med förslagen.

Läs hela debattartikeln och de viktiga budskapen här.

Senast uppdaterad 2022-06-17

Fler nyheter från Famna