Anders malmstenAktuellt, Medlemsnyheter

Västerås stadsmission – tror på samordning

Den nya Famna-medlemmen Västerås stadsmission tror på mer samordning inom idéburen välfärd, fortsatt dialog om alternativa avtalsformer och vikten av tillväxt. Vi har ställt några frågor till Magnus Uhlin, som är direktor för Västerås stadsmission, och så här svarar han:

Magnus Uhlin, direktor för Västerås stadsmission.

Magnus, berätta kort om vilka ni är.

– Vi är Västerås stadsmission, en ideell förening som fyllde tio år förra året. Precis som andra stadsmissioner i landet så arbetar vi med social välfärd. Vi driver verksamhet inom några olika områden där vår dagverksamhet för hemlösa och andra utsatta individer samt vår arbetsintegrerande verksamhet i form av second hand är de två största. Vi omsätter knappt 20 miljoner kronor, säger Magnus Uhlin.

Vilken är er grundläggande idé?

– Vår mission är ”Ett mänskligare Västerås”. Det innebär att vi verkar lokalt och gör vad vi kan för att just människorna vi möter ska bli mer välmående.

Varför valde ni att gå med i Famna?

– Vi gillar idén med att hitta mer samordning inom idéburen sektor genom att skapa en organisation som kan agera arbetsgivarorganisation, branschorganisation och intresseorganisation i ett. Det är en fråga vi tror kan skapa stor nytta för sektorn i stort och av den anledningen valde vi att gå med i Famna.

Vilka frågor är viktiga för er att driva i Famna?

– Ökad samordning tycker vi är en av de allra viktigaste frågorna. Vi tror också att det är viktigt att fortsätta dialogen kring alternativa avtalsformer och vikten av att idéburen sektor får utrymme att växa.

Vad är mest aktuellt hos er just nu?

– Just nu utvecklar vi två verksamheter. Inom ramen för den ena erbjuder vi stödsamtal för att motverka psykisk ohälsa bland unga. Det andra är en dagverksamhet för våldsutsatta kvinnor med missbruk. Det ska vara en plats där de känner trygghet, och där vi kan lära känna kvinnorna och deras behov för att hitta vägar ut ur utsattheten, avslutar Magnus Uhlin.

Senast uppdaterad 2019-11-14

Fler nyheter från Famna