Aleksandra WassoAktuellt

Vem får mer? Arbetsförmedlare påverkas av arbetssökandes beteende

I en rapport nyligen släppt av Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering (IFAU) har två utredare hos IFAU, Josefin Häggblom och Martin Lundin, gjort enkätstudier där de undersökt 2000 arbetsförmedlare för att se hur de allokerade tid och vilka beslut som togs i fiktiva fall.

Resultatet blev att beteendet hos den arbetssökande styrde hur mycket tid och uppmärksamhet denne fick av förmedlarna. Utredarna kunde se att det var de mer tystlåtna och osäkra som fick mer hjälp än de självsäkra och aktiva, och ifall någon visat sig sagt upp sig självmant fick denne också sämre assistans till att hitta en ny sysselsättning.

Detta gällde dock inte de som sagt upp sig för att de inte gillade sitt gamla jobb, dessa fick lika mycket hjälp som de som blivit uppsagda på grund av platsbrist.

Mer information och den fulla rapporten kan ni finna här!

Senast uppdaterad 2022-09-29

Fler nyheter från Famna