Vi vill och kan förbättra

Välkommen till cirkeln!

På de här sidorna hittar du digitalt material som du kan använda under cirkelns gång och när ni vill redovisa och presentera era idéer och mätningar.

Studiecirkeln är den lilla gruppen där man lär sig av och tillsammans med varandra. Alla kan bidra med sina erfarenheter och tankar. Ibland får vi anledning att totalt omvärdera våra idéer. Det är spännande.

Med det här studiematerialet vill vi inspirera föreningar och verksamheter att starta studiecirklar där deltagarna tillsammans utvecklar kunskap om hur vård- och stödverksamheter kan förbättras. Syftet är att tillsammans höja kunskapen och påbörja ett systematiskt och långsiktigt förbättringsarbete.

Organisationerna bakom materialet:

  • Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är initiativtagare till projektet. NSPH är ett nätverk för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.
  • Famna, Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, har bidragit med kompetens i systematiskt förbättringsarbete till projektet.
  • Qulturum, Utvecklingsenheten i Jönköpings läns landsting, har under de senaste åren samarbetat med Famna och samlat erfarenheter som ligger till grund för studiematerialet.

Senast uppdaterad 2018-03-07

Dela: