Så fungerar materialet

Cirkeldeltagarna

Deltagarna består av brukare, anhöriga och personal inom psykiatriska verksamheter, boendestöd eller sysselsättningsverksamheter. Gruppen samlas kring det tryckta studiecirkelmaterialet ”Vi vill och kan förbättra”. Det beställs som ett paket på info@nsph.se.

Tanken är att cirkeln ska genomföras på åtta träffar. Varje kapitel innehåller övningar och teori. Deltagarna kan välja att träffas vid ytterligarenågra tillfällen för att testa och förankra sin idé. Varje träff är planerad för tre studietimmar (3 x 45 minuter). Det blir svårt för förståelsen om man hoppar över någon övning eller inte gör övningarna i den föreslagna ordningen.

Under cirkelns gång möter man Pelle, Astrid och Farsad. Personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa och kontakter med psykiatrin: Pelle har kontakt med öppenvården. Astrid får boendestöd som gör att hennes vardag fungerar bra. Farsad deltar i kommunens sysselsättningsverksamhet för unga vuxna.

Vi har samlat fakta och korta artiklar under rubrikerna ”Röster om…” där man kan hämta inspiration om samtalet går trögt och tankarna kör fast. Men det är upp till varje grupp att använda innehållet på det sätt som passar dem.

Beställ paketet ”Vi vill och kan förbättra”

Ett paket innehåller 10 tryckta studiecirkelmaterial (samtalskort och utvärderingskort river man loss), en anteckningstavla och åtta korta filmer. Filmerna medföljer på en USB-sticka, men finns också på vimeo.com.

Senast uppdaterad 2018-03-07

Dela: