Aleksandra WassoAktuellt

Krav på bättre dialog med IVO

Famna har, tillsammans med Fremia, Sobona, Svenska Vård och Vårdföretagarna, skickat in en skrivelse till regeringen och riksdagens socialutskott där vi lyfter behovet av en bättre dialog med Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Behovet blir extra tydligt i ärenden som rör tillstånd och tillsyn.

Det finns behov av en mer konstruktiv och öppen dialog mellan IVO och utförare, både när det gäller tillstånd och tillsyn. De långa handläggningstiderna och avgifterna för ändring av tillstånd skapar allvarliga problem för många.

Vi är nu flera aktörer som samlas i denna fråga, som påverkar våra medlemmars dagliga verksamhet i alltför hög utsträckning.

Exempel på några av våra gemensamma förslag:

  • Allt tillsynsarbete bör vara dialogbaserat och syfta till kontinuerliga förbättringar, där tillsynsverktyget kan fungera som ett stöd för anordnaren i det systematiska kvalitetsarbetet.
  • I sitt tillsynsarbete bör IVO följa Socialstyrelsens rekommendationer gällande ungas behov av skydds- och begränsningsåtgärder.
  • Det bör tas fram nationella kriterier som kan ligga till grund för enhetliga bedömningar vad gäller både tillsyn och tillståndsprövningar.

Läs hela skrivelsen här.

Senast uppdaterad 2022-06-17

Fler nyheter från Famna