Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Vi vill växa inom välfärden

Stefan Nilsson, direktor på idéburna Ersta Diakoni i Stockholm, skriver i Dagens Samhälle att idéburna aktörer vill växa inom vård och omsorg. Han pekar på att tillväxtdebatten borde handla om kvalitet och mångfald, och förespråkar bl.a. kvalitetsupphandlingar. Detta blir också en viktig punkt i det runda bordssamtal Famna och Stockholms äldrerotel håller senare i vår. Vad som behövs för tillväxt och utveckling av idéburen vård och social omsorg är känt och vi ser fram emot att Stockholms kommun ansluter sig till de kommuner som arbetar med en lokal politik för idéburen välfärd.

Läs hela artikeln här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna