Anders malmstenAktuellt

Vikariat: Sakkunnig idéburen välfärd

Famna söker person med erfarenhet av påverkansarbete och idéburen välfärd.

På grund av sjukskrivningar erbjuder Famna nu ett vikariat. Arbetet är på heltid och i nära samarbete med generalsekreteraren. Vi vänder oss till dig som har tillräckligt med förkunskaper och helst erfarenheter för att vara självgående i rollen. Du kommer att arbeta nära generalsekreteraren från dag ett och få stort eget ansvar. Vi följer FHMs rekommendationer men förutsätter i huvudsak närvaro på Famnas kansli i centrala Stockholm. Tillträde så snart som möjligt.

Idéburen välfärd står idag för cirka 3 procent av välfärden. Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd arbetar för att bidra till utveckling och tillväxt av denna sektor. Famna växer och har för närvarande drygt 100 medlemmar som tillsammans sysselsätter närmare 10 000 personer och omsätter drygt 8 miljarder kronor.

Famna tillvaratar de idéburnas röst i det offentliga samtalet och lyfter fram den tredje sektorn i debatten. Vi driver medlemmarnas frågor gentemot regering, riksdag, myndigheter, kommuner och regioner. Vi påverkar också utredningar samt ser till att sektorn syns i medierna.

Under senare tid har vi varit framgångsrika i vårt opinionsarbete. Ansvarigt statsråd har meddelat att regeringen lägger en särskild proposition om idéburen välfärd våren 2022. Vi har drivit på. Inom NYSTA-projektet (www.nysta.nu) har vi tillsammans med en rad andra organisationer arbetat fram policyförslag för hela civilsamhället. Och tillsammans med likasinnade intresseorganisationer inom civilsamhället och idéburen sektor omformar vi vårt eget sätt att arbeta för att bli mer effektiva och synliga i det offentliga samtalet.

Det är alltså mycket på gång och det finns oändligt mycket mer att göra. Coronastöden har inte haft den utformning och räckvidd som behövs för att den idéburna välfärden ska bidra med sin fulla potential. Fortsatt viktiga är frågorna om upphandlingar och avtal, liksom tillgång till ekonomiska medel för utveckling. Vi saknar en särskild lag om IOP. Inom arbetsmarknadsområdet har vi starka synpunkter på hur de idéburnas insatser inom arbetsintegration och arbetsträning bättre kan tas till vara. Listan kan göras längre…

Har du

  • Kunskap och erfarenhet av arbete inom idéburen välfärd?
  • Kunskap om frågor kring LOU, LOV och IOP?
  • Intresse av att bidra till utveckling av idéburen välfärd?
  • Erfarenhet av påverkansarbete och opinionsbildning?

Välkommen med din ansökan!

Är du rätt person?
Är du rätt person för jobbet kommer du att arbeta i en dynamisk miljö med högt tempo och krav på förmåga att snabbt sätta dig in i och agera i olika frågor. Du blir en nyckelperson i Famnas arbete för att skapa tillväxt hos sektorn och att flytta fram positionerna för den idéburna välfärden i samhällsutvecklingen.

Vill du veta mer är du välkommen att ringa Ulrika Stuart Hamilton 08-54694933 eller mejla ulrika.stuart@famna.org.

Välkommen med ditt CV och ett personligt brev redan idag, och helst inte senare än 4 oktober!

Bakgrund om Famna
Våra medlemmar är välkända och välrenommerade aktörer som länge erbjudit medborgare och medmänniskor sociala tjänster, kvalificerad sjukvård och individuell omsorg utan vinstsyfte.

Vår äldsta medlem (Stiftelsen Danvikshem) startade för mer än 450 år sedan, men mera typiskt är att verksamheterna har 50-100 år på nacken. Bland de mer sentida medlemmarna finns till exempel tjej- och kvinnojourer, boenden för ensamkommande flyktingbarn och moderna äldreboenden. Våra största medlemmar är Ersta diakoni, Bräcke diakoni och Stockholms sjukhem. Förutom vård och social omsorg är våra medlemmar ofta engagerade i flyktingmottagande eller integrationsarbete. Vissa driver också arbetsintegrerande sociala företag och flera har i sina verksamheter också skolor och förskolor.

Vill du veta mer?

Här på vår webbplats kan du läsa mer om Famna.

Vår verksamhetsberättelse hittar du via denna länk.

Och vår senaste tillväxtrapport finns via denna länk.

Senast uppdaterad 2021-10-27

Fler nyheter från Famna