Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Viktig forskningsstudie om idéburen sektors utmaningar och möjligheter

 

Famna har tillsammans med andra idéburna aktörer inom välfärd medverkat i förarbetet till enkäten och hela studien.

Resultaten av enkäten och studie kommer presenteras för Välfärdsutredningen (Dir Fi 2015:01) i juni. Vi vill uppmuntra er som får enkäten att ta er tid att besvara den. Era svar kan bidra till att omvärlden, lagstiftare, politiker och media får större förståelse  för verksamheter inom idéburen välfärd.

Andra idéburna välfärdsaktörer som ingår i enkäten och medverkar i studien är Idéburen skola, Förskoleföreningen FSO, samt Arbetsgivarföreningen KFOs och Arbetsgivaralliansens medlemmar inom vård, omsorg, förskola, skola och personlig assistans.

Vid frågor, kontakta gärna Karin Svedberg eller Ingemar Olsson på Famna, kontaktuppgifter här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna