Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Viktiga aktuella utbildningar

Bland de aktuella utbildningarna finns:

Ledarskap inom vård och omsorg
Organisatorisk och social arbetsmiljö
IVO:s nya regler och krav för tillståndsgivning
IBIC – Individens behov i centrum
Systematiskt kvalitetsledningsarbete
Egenkontroll – en del av kvalitetsarbetet
Offentlig upphandling för anbudsgivare

Läs mer på länk här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna