Anders malmstenKvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Vilka är lärdomarna av Tillväxtprojektet? Tre deltagare svarar

Vi frågade tre deltagare i vad de lärt sig genom att delta i Tillväxtprojektet.

Sanna Detlefsen, Linköpings Stadsmission.

Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission

– Den viktigaste lärdomen är hur allt hänger ihop. Bra verksamhet, som går att presentera tydlig, med effekter på både individ- och samhällsnivå kopplas samman med bra affärsmodeller, som en betalande kund är intresserad av att köpa utifrån att det finns behov i samhället. Att sätta samman kedjan, rusta den egna organisationen, samarbeta med andra där det behövs. Sedan är det bara att kavla upp ärmarna och våga pröva.

 

Emma Simonsson Vento, Stiftelsen Gyllenkroken.

Emma Simonsson Vento, verksamhetschef Stiftelsen Gyllenkroken

– Den viktigaste lärdomen är nog att för att vi ska kunna fortsätta växa kommer vi att behöva skapa en organisation för tillväxt. Hur det ska se ut blir nästa fråga för mig att ta tag i efter att projektet är avslutat.

 

 

Martin Valman, Knivsta pastorat, Svenska kyrkan.

Martin Valman, biträdande kyrkoherde Knivsta pastorat, Svenska kyrkan

– Vi arbetar med begränsade resurser och måste ständigt prioritera. Inom Tillväxtprojektet har vi fått insikter i arbetet med effektmål och effektmätningar. Detta är både tillämpligt i den befintliga organisationen och om organisationen växer.

 

Om du skulle ge ett råd till en kollega i en annan verksamhet som vill komma igång med sin egen tillväxtstrategi, vilket skulle det vara?

Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission

– Gör din omvärldsanalys, kika på hur andra gör och ställ dig frågan: Skulle vi kunna göra likadant? Ofta är vi så försiktiga inom den idéburna branschen, vi håller oss till små enheter och sliter och kämpar med att få allt att gå runt. Fokusera på deltagarna och vad vi kan göra för dem och gå samman om det behövs.

Emma Simonsson Vento, verksamhetschef Stiftelsen Gyllenkroken

– Mitt råd för att komma igång med en tillväxtstrategi är att sätta av tid. Att delta i ett projekt så som vi gjorde är ett bra sätt att se till att strategiarbetet blir av.

Martin Valman, biträdande kyrkoherde Knivsta pastorat, Svenska kyrkan

– Avsätta tid för arbetet. Bolla arbetet med någon annan organisation. Formulera tydligt varför ni vill tillväxt.

Läs även intervjun med projektledare Klara Rapp.

Senast uppdaterad 2020-11-19

Fler nyheter från Famna