Anders malmstenIdéburet företagande

Vill du och din organisation vara med och bidra till att idéburen välfärd växer?

Famnas mål är att den idéburna välfärden ska står för 10 procent av välfärden år 2030, vi kallar målet Tio2030. Vill du vara med och förverkliga den visionen?

Famna har dragit igång ett projekt som ska öka förutsättningarna för tillväxt bland idéburna välfärdsaktörer. Finansieringen kommer från Tillväxtverket. Projektets mål är att öka idéburna aktörers/sociala företags affärsmässighet och på sikt bidra till att den idéburna välfärden växer som sektor.

Projektet innehåller kompetensutvecklande insatser inom ekonomistyrning, affärsutveckling och effektmätning, liksom aktiviteter som syftar till gemensamt lärande, grupparbete och eget arbete i de egna organisationerna. Vid projektets slut ska alla deltagande organisationer ha tagit fram en tillväxtstrategi. Detta kommer ske under tre heldagars seminarium, samt hemarbete i grupp med stöd av projektledare och affärscoach.

Projektet ligger i startgroparna, tanken är att sätta igång efter jul- och nyår. Det finns redan ett antal medlemsorganisationer som tackat ja men vi har plats för fler.Skulle du och din organisation vara intresserad av att delta? Eller vill du veta mer? För mer information: Victoria Engman Broadley, tel 08-54694938, epost: victoria.engman@famna.org

Senast uppdaterad 2020-01-29

Fler nyheter från Famna