Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Vill du vara med och fånga upp goda idéer och utveckla innovationer?

Famnas testbädd för personcentrerad vård och social omsorg är ett Vinnovafinansierat projekt. Projektet är beviljat medel för ytterligare två år med målsättningen att ta fram en långsiktig modell för att stödja idéburna organisationer i deras innovationsarbete.

En viktig del är nu att fånga behov och möjligheter hos Famnas medlemmar. Därför bjuder vi in till en workshopserie för chefer och ledare i Famnas medlemsorganisationer. Den första workshopen äger rum den 4 mars 2015. Sedan följer ytterligare 3 st workshops under de kommande två åren.

Workshopens syfte är att fånga upp goda idéer och undersöka vilket stöd som behövs för att de skall utvecklas till innovationer. Genom att tillföra kunskap om innovationsprocessen olika steg och hur man kan arbeta där ges även en kompetensutveckling i innovationsarbete för deltagande verksamheter. Workshopen kommer också att fokusera på hur Famna och verksamheterna tillsammans kan ge stöd till varandra i innovationsprocessen. Projektets syfte är att idéerna inte skall stanna i idéstadiet utan växa sig starka och spridas i verksamheterna. Under projektets andra år kommer det att finnas möjlighet för verksamhetsteam att arbeta med konkreta innovationsprojekt i Värdeforum. Värdeforum kommer utvecklas för att ge mer stöd i lärandet om hur innovationsprocesser fungerar, vart man kan hitta extern kompetens och resurser för att utveckla sina idéer vidare.

Utgångspunkten för projektet är att Famnas medlemmar alla är sociala innovatörer. Genom att vända på konceptet vill vi möjiggöra för medlemmarnas att utveckla innovationer genom att externa resurser och kompetenser lär sig om idébruna verksamheter, deras närhet till verkliga behov och idéer på hur sociala utmaningar kan lösas.

På detta sätt vill vi vända på innovationsprocessen så att den tydligt utgår från behoven ute i samhället” –säger Jenny Hjalmarsson, projektledare för Famnas Testbädd.

Vill du veta mer om projektet, har en idé ni vill utveckla i er verksamheter eller vara med i workshoparna så kontakta:
Jenny Hjalmarsson, projektledare Famnas Testbädd, jenny.hjalmarsson@chb.kth.se, 08 790 48 98
Truls Neubeck, kvalitetsansvarig Famna, truls.neubeck@famna.org, 076-541 10 25

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna