Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

”Villa inte bort er i dimman den här gången”

I Famna-medlemmarnas öppna brev citeras den nya majoritetens plattform i Stockholms läns landsting, där det bland annat står att:
”Idé- och utvecklingskraften hos entreprenörer och idéburna organisationer ska tillvaratas för att öka vårdutbudet, tillgängligheten och valfriheten för patienterna.”

Det låter ju strålande, skriver Famna-medlemmarna, och fortsätter:
”Men tyvärr är vi luttrade när det gäller stöd från lokalpolitiker. Vårt problem är att politiker från höger till vänster älskar att berätta att de vill ha idéburen välfärd. Men sedan slutar det ofta med att privata eller offentliga aktörer tar hand om verksamheten.”

Och fortsätter:
”Vi är självklart glada över förtroende och intresset för idéburna aktörer. Och vi är beredda att ta på oss mycket mer av ansvaret för välfärden. Men för att det ska bli verklighet krävs mer än ord.”

Och avslutar artikeln:
”Vi bjuder härmed in den nya landstingsledningen till ett samtal om hur programmet ska bli verklighet. Låt oss gemensamt se till att dimmorna lättar för idéburen välfärd! Välkomna!”

Nu avvaktar idéburna aktörer och Famnas medlemmar svar och resultat från den nya majoriteten.

Läs hela det öppna brevet i Dagens Medicin via länk här.

 

 

Not: Texten korrigerad 6 nov.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna