Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Webbutbildning: e-hälsa inom socialtjänsten

Sverigekarta m text

”E-hälsa och välfärdsteknologi inom socialtjänsten” är en ny webbutbildning som syftar till att stödja och underlätta arbetet för dig som är verksam inom omsorgens område.

Webbutbildningen ger grundläggande kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknologi är. Utbildningen visar på konkreta exempel från verksamheter, tar upp användbara och praktiska verktyg, redogör för lokalt, regionalt och nationellt ansvar samt lyfter fram roller inom e-hälsa.

­- Det har saknats en grundläggande utbildning om e-hälsa och välfärdsteknologi, säger Evamaria Nerell, projektledare på Socialstyrelsen som arbetat med att ta fram utbildningen, och fortsätter:

– Genom att organisationerna som jobbar med dessa frågor tillsammans beskriver området och den nytta e-hälsa och välfärdsteknologi i samverkan med verksamhetsutveckling kan ge, blir det en utbildning som skapar gemensam kunskap för kommuner och utförare.

Webbutbildningen ligger naturligtvis på nätet, och kan genomföras när som helst.

Utbildningen, med praktiska exempel från olika håll i landet, tar cirka 45 minuter. Utbildningen behöver inte göras i ett svep, utan deltagare kan logga ut och återkomma.

Förhoppningen är att chefer ska gå igenom utbildningen, och reservera tid för sin personal att också gå den.

Utbildningens delar

De som går webbutbildningen får övergripande kunskap om:

  • vad e-hälsa och välfärdsteknologi är
  • e-tjänster som underlättar arbetet
  • nyttan som e-hälsa och välfärdsteknologi kan ge för brukaren, professionen och beslutsfattare
  • vilka förutsättningar som behövs för att vi ska kunna arbeta med verksamhetsutveckling och e-hälsa
  • lokalt, regionalt och nationellt ansvar samt roller inom e-hälsa
  • verktyg för att göra brukaren delaktig i bedömningar och insatser
  • verktyg för att ge en jämlik och rättvis socialtjänst med ett normkritiskt perspektiv utifrån individens behov

Länk till utbildningen kan du hitta här

Målgrupperna för webbutbildningen är politiker och beslutfattare, IT-personal och professionen inom omsorgen.

Efter genomgången kurs kan deltagaren skriva ut ett intyg som bevis på avslutad utbildning.

Det finns även stödmaterial för personer med nedsatt synförmåga, och utbildningsmaterial för dem som inte har tillgång till dator i arbetet.

Webbutbildningen om e-hälsa och välfärdsteknologi är avgiftsfri, men deltagare behöver registrera sig och logga in.

De egna inloggningsuppgifterna används då man vill återvända till webbutbildningen, t.ex. för att avbryta och fortsätta en annan gång, och för att ta del av Socialstyrelsens övriga webbutbildningar.

Vid frågor om utbildningen är det möjligt att kontakta Socialstyrelsen på: webbutbildning@socialstyrelsen.se

Det finns ett matnyttigt utbud av utbildningar och andra användbara utvecklingsmaterial på kunskapsguiden.se

Sverigekartaflaggor

 

(Publicerad 150901)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna