Anders malmstenAktuellt, Alla nyheter, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Workshop i Famnas testbädd för personcentrerad vård och social omsorg.

Famnas testbädd för personcentrerad vård och social omsorg är ett vinnovafinansierat projekt. Projektet är beviljat medel för ytterligare två år med målsättningen att ta fram en långsiktig modell för att stödja idéburna organisationer i deras innovationsarbete. En viktig del är att fånga behov och möjligheter hos er som representanter från Famnas medlemmar. Därför bjuder vi in till en workshopserie om att leda innovationsarbete för chefer och ledare i Famnas medlemsorganisationer.

Workshopens syfte är att fånga upp goda idéer och undersöka vilket stöd som behövs för att de skall utvecklas till innovationer. Workshopen kommer också att fokusera på hur famna och verksamheterna tillsammans kan ge stöd till varandra i innovationsprocessen. Projektets syfte är att idéerna inte skall stanna i idéstadiet utan implementeras i verksamheterna. Under projektets andra år kommer det att finnas möjlighet för verksamhetsteam att arbeta med konkreta innovationsprojekt i Värdeforum. Värdeforum kommer utvecklas för att ge mer stöd i lärandet om hur innovationsprocesser fungerar, vart man kan hitta extern kompetens och resurser för att utveckla sina idéer vidare.

Utgångspunkten för projektet är att Famnas medlemmar alla är sociala innovatörer. Genom att vända på konceptet vill vi möjiggöra för medlemmarnas att utveckla innovationer genom att externa resurser och kompetenser lär sig om idéburna verksamheter, deras närhet till verkliga behov och idéer på hur sociala utmaningar kan lösas. Träffarna kommer att ha fokus på olika sätt att organisera och leda innovationsarbete i era verksamheter. I samtal kring forskningsresultat, era erfarenheter och identifierade behov och idéer kommer projektet att arbeta fram stöd för att ni ska kunna genomföra och pröva nya idéer och innovationsarbeten.

Konkreta saker som vi vill stödja i projektet är förbättrade möjligheter att söka projektmedel, använda extern kompetens i utvecklingsarbetet och samverka med andra idéburna aktörer.

Den första workshopen äger rum den 3 mars, kl 10-15:30, på Klara södra kyrkogata 1, Stockholm. Sedan följer ytterligare 3 st workshops under de kommande två åren.

 

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer om projektet kontakta gärna

Jenny Hjalmarsson, Projektledare Famnas Testbädd.
Truls Neubeck, Kvalitetsansvarig Famna.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna